Home > Label archieven: zelfrealisatie

Label archieven: zelfrealisatie

Feed abonnement
eBook Onteigeningsrecht 2014 met een bespreking van alle interessante arresten en KB’s

eBook Onteigeningsrecht 2014 met een bespreking van alle interessante arresten en KB’s

Als specialisten onteigeningsrecht houden we u via de Kennispagina van de sectie Onteigeningsrecht op de hoogte van de arresten van de Hoge Raad, interessante Koninklijke Besluiten van de Kroon en de meest recente wetswijzigingen. Alle artikelen die wij in 2014 hebben gepubliceerd op de Kennispagina hebben wij gebundeld in een ... Lees meer »

Onteigeningsplan ontpoldering Hedwigepolder: omvangrijk KB belangrijke stap naar ontpoldering

Onteigeningsplan ontpoldering Hedwigepolder: omvangrijk KB belangrijke stap naar ontpoldering

De ontpoldering van de Hedwigepolder is weer een stap dichterbij gekomen met de aanwijzing door de Kroon van de gronden die voor de realisering van het Rijksinpassingsplan Hetogin Hedwigepolder nodig zijn. Zoals viel te verwachten heeft de betrokken grondeigenaar zich niet zonder slag of stoot bij de onteigening neergelegd; de ... Lees meer »

Onteigening Welsumerwaarden: (geen) zelfrealisatie in de uiterwaard, en: wie overlegt met de pachter?

Onteigening Welsumerwaarden: (geen) zelfrealisatie in de uiterwaard, en: wie overlegt met de pachter?

Op verzoek van het Bureau Beheer Landbouwgronden heeft de Kroon onroerende zaken ter onteigening aangewezen. De te onteigenen percelen zijn nodig voor het realiseren van een bestemmingsplan voor de uiterwaarden van de gemeente Olst-Wijhe. Naast een waterstandsverlaging worden ook recreatieve routes aangelegd of verbeterd. Dit alles binnen de bestemmingen Natuur ... Lees meer »

Kroon hoort partijen in elkaars aanwezigheid en oordeelt over zelfrealisatie en de posterieure exploitatieovereenkomst

Kroon hoort partijen in elkaars aanwezigheid en oordeelt over zelfrealisatie en de posterieure exploitatieovereenkomst

In haar Koninklijk Besluit van 5 december 2011 (no. 11.002951) heeft de Kroon het beroep van MegahomeRotij op zelfrealisatie verworpen. Het KB is interessant omdat de Kroon oordeelt over de betekenis van de exploitatieovereenkomst in relatie tot het beroep op zelfrealisatie, en over het kostenverhaal bij de uitgifte van vrije ... Lees meer »

Hoe ‘hard’ is de eis van een schriftelijk aanbod vóór het verzoekbesluit? Horen buiten elkaars aanwezigheid strijdt volgens Kroon niet met het beginsel van hoor en wederhoor.

Hoe ‘hard’ is de eis van een schriftelijk aanbod vóór het verzoekbesluit? Horen buiten elkaars aanwezigheid strijdt volgens Kroon niet met het beginsel van hoor en wederhoor.

In het KB Oirschot van 14 oktober 2011 (nr. 11.002474) werd de Kroon in het kader van de zienswijzen tegen het ontwerp koninklijk besluit geconfronteerd met de verwijzing naar de “eis” die in het kader van de beoordeling van de noodzaak van de onteigening wordt gesteld aan het minnelijk overleg, ... Lees meer »

Belanghebbende bij onteigening op grond van contractuele relatie met eigenaar

Belanghebbende bij onteigening op grond van contractuele relatie met eigenaar

Op 30 mei 2011 heeft de Kroon beslist op het onteigeningsverzoek van de gemeente Gorinchem (Stcrt. 2011, nr. 10355). Tegen het voorgenomen besluit zijn zienswijzen ingebracht door de eigenaar van de te onteigenen gronden en door Megahome, die zich belanghebbende acht uit hoofde van een contractuele relatie tussen haar rechtsvoorganger ... Lees meer »

Beroep op zelfrealisatie niet aangenomen indien concrete plannen en gegevens ‘te laat’ worden ingediend

Beroep op zelfrealisatie niet aangenomen indien concrete plannen en gegevens ‘te laat’ worden ingediend

Op 7 februari 2011 heeft de Kroon op verzoek van de gemeente Weert een KB geslagen ten behoeve van realisering van het bestemmingsplan. Tegen het raadsbesluit tot onteigening hebben twee reclamanten bedenkingen ingediend bij de Kroon. Beide reclamanten deden een beroep op zelfrealisatie. Reclamant 1 had tijdig concrete plannen en ... Lees meer »

Naar boven scrollen