Home > Label archieven: WOB-verzoek

Label archieven: WOB-verzoek

Feed abonnement
Openbaarmaking geldleningsovereenkomst tussen gemeente en medewerker terecht geweigerd

Openbaarmaking geldleningsovereenkomst tussen gemeente en medewerker terecht geweigerd

In een uitspraak van 17 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:112) laat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uit over de reikwijdte van de relatieve weigeringsgrond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer uit artikel 10 lid 2 sub e van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bij relatieve weigeringsgronden ... Lees meer »

Wet openbaarheid van bestuur: een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling

Wet openbaarheid van bestuur: een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling

De Rechtbank Amsterdam heeft op 4 juli 2013 geoordeeld dat ProRail moet worden aangemerkt als een instelling werkzaam onder verantwoordelijk van de Minister van Infrastructuur en Milieu. De rechtbank kwam tot dit oordeel op basis van de criteria zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geformuleerd in ... Lees meer »

Gemeenten niet (altijd) gehouden tot openbaarmaking van grondexploitaties

Gemeenten niet (altijd) gehouden tot openbaarmaking van grondexploitaties

De voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo heeft op 10 november jl. geoordeeld over een Wob-verzoek om openbaarmaking van grondexploitaties bij ontwerp-structuurvisies. Volgens de voorzieningenrechter is openbaarheid daarvan van groot belang voor de maatschappelijke discussie over de structuurvisies, maar daartegenover staat het financiële en economische belang van de gemeente en de provincie. Lees meer »

Naar boven scrollen