U bent hier: Home > Label archieven: Wira

Label archieven: Wira

Feed abonnement
Overeenkomst gebiedsontwikkeling moet (toch) worden nagekomen

Overeenkomst gebiedsontwikkeling moet (toch) worden nagekomen

Vorig jaar hebben wij u bericht over een geschil tussen de gemeente Winsum en Montagne inzake de nakoming van een gesloten overeenkomst met betrekking tot gebiedsontwikkeling van de zogenaamde ‘Sennemalocatie’. De Groningse voorzieningenrechter oordeelde in juni 2011 dat de gesloten overeenkomst strijdig was met het aanbestedings- en staatssteunrecht en heeft ... Lees verder »

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

Het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht is aan ingrijpende verandering onderhevig. Zo is door de Tweede Kamer op 14 februari 2012 het Voorstel Aanbestedingswet 20.. aangenomen. Dit voorstel is ondertussen ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ook de Europese aanbestedingswetgeving zal veranderen aangezien de Europese Commissie in december 2011 een ... Lees verder »

Publicatie ‘Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden’

Publicatie ‘Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden’

Begin 2010 is de Wet Implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) in werking getreden. In deze wet is de motiveringsplicht uitgewerkt. Bovendien kan nu een overeenkomst worden vernietigd indien deze ten onrechte niet Europees is aanbesteed of de zogenaamde Alcateltermijn niet in acht is genomen. De Wira leidt in de praktijk tot ... Lees verder »

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

De Wira  (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) bepaalt in artikel 6 dat de voorlopige gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst de  relevante redenen voor de gunningsbeslissing  alsmede een nauwkeurige omschrijving van de Alcatel-termijn moet bevatten. Artikel 6 van de Wira zou er toe moeten leiden dat teleurgestelde inschrijvers moeten kunnen afwegen of ... Lees verder »

Geen uitzondering op de Alcatel-termijn

Geen uitzondering op de Alcatel-termijn

De rechtsbescherming bij aanbestedingsprocedures wordt (bijna altijd) gedomineerd door een standstill-termijn van 15 dagen (de zogenaamde Alcatel-termijn). Het is vaste rechtspraak dat aan deze termijn strikt de hand moet worden gehouden door partijen. Getuige het vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle (22 oktober 2010, LJN:BN8675) gaat het in ... Lees verder »

Naar boven scrollen