U bent hier: Home > Label archieven: Wira

Label archieven: Wira

Feed abonnement
Na gunning/afwijzing de geldigheid van de inschrijvingen beoordelen is niet in strijd met HR-arrest

Na gunning/afwijzing de geldigheid van de inschrijvingen beoordelen is niet in strijd met HR-arrest

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft recent geoordeeld dat het niet in strijd is met het arrest van de Hoge Raad van  7 december 2012 om de inhoud van de Eigen Verklaring van de  inschrijver te toetsten nadat een voorlopige gunningsbeslissing is genomen. De zaak A en B en C schrijven in op een Europese [...] Lees verder »

Overeenkomst gebiedsontwikkeling moet (toch) worden nagekomen

Overeenkomst gebiedsontwikkeling moet (toch) worden nagekomen

Vorig jaar hebben wij u bericht over een geschil tussen de gemeente Winsum en Montagne inzake de nakoming van een gesloten overeenkomst met betrekking tot gebiedsontwikkeling van de zogenaamde ‘Sennemalocatie’. De Groningse voorzieningenrechter oordeelde in juni 2011 dat de gesloten overeenkomst strijdig was met het aanbestedings- en staatssteunrecht en heeft de vorderingen van Montagne in [...] Lees verder »

Toezenden van verificatoire bescheiden ná inschrijving

Toezenden van verificatoire bescheiden ná inschrijving

Ná inschrijving worden (op verzoek van de aanbesteder) documenten toegestuurd ter verificatie van hetgeen is aangeboden. De Arnhemse voorzieningenrechter heeft in een recent gepubliceerde uitspraak bevestigd dat vanwege het uitsluitend verificatoire karakter er geen sprake is van een ontoelaatbare aanvulling van de inschrijving. Voorts is interessant dat de Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (Wira) er volgens de [...] Lees verder »

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

Het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht is aan ingrijpende verandering onderhevig. Zo is door de Tweede Kamer op 14 februari 2012 het Voorstel Aanbestedingswet 20.. aangenomen. Dit voorstel is ondertussen ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ook de Europese aanbestedingswetgeving zal veranderen aangezien de Europese Commissie in december 2011 een voorstel voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen heeft [...] Lees verder »

Aanbesteding en staatssteun in het hoge noorden

Aanbesteding en staatssteun in het hoge noorden

In een vonnis van 10 juni 2011 komt de voorzieningenrechter Groningen tot het oordeel dat de overeenkomst met betrekking tot de herinrichting van de Sennemalocatie, thans aangeduid als het Boogplein, die de gemeente Winsum op 20 december 2006 met projectontwikkelaar Montagne II B.V. sloot nietig is omdat er sprake is van onrechtmatige staatssteun. Aan de [...] Lees verder »

Publicatie ‘Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden’

Publicatie ‘Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden’

Begin 2010 is de Wet Implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) in werking getreden. In deze wet is de motiveringsplicht uitgewerkt. Bovendien kan nu een overeenkomst worden vernietigd indien deze ten onrechte niet Europees is aanbesteed of de zogenaamde Alcateltermijn niet in acht is genomen. De Wira leidt in de praktijk tot vele vragen. Het kenniscentrum EUROPA [...] Lees verder »

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

De Wira  (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) bepaalt in artikel 6 dat de voorlopige gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst de  relevante redenen voor de gunningsbeslissing  alsmede een nauwkeurige omschrijving van de Alcatel-termijn moet bevatten. Artikel 6 van de Wira zou er toe moeten leiden dat teleurgestelde inschrijvers moeten kunnen afwegen of zij in rechte op willen [...] Lees verder »

Geen uitzondering op de Alcatel-termijn

Geen uitzondering op de Alcatel-termijn

De rechtsbescherming bij aanbestedingsprocedures wordt (bijna altijd) gedomineerd door een standstill-termijn van 15 dagen (de zogenaamde Alcatel-termijn). Het is vaste rechtspraak dat aan deze termijn strikt de hand moet worden gehouden door partijen. Getuige het vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle (22 oktober 2010, LJN:BN8675) gaat het in de praktijk toch nog wel [...] Lees verder »

23-11-2010 – Workshop nieuwe aanbestedingswet en Wira

23-11-2010 – Workshop nieuwe aanbestedingswet en Wira

Op 23 november 2010 organiseert Dirkzwager advocaten en notarissen een Workshop “De nieuwe aanbestedingswet en Wira.” Deze workshop wordt verzorgd door advocaten gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en vindt plaats in De Vereeniging te Nijmegen. Thema’s Wat verandert er met de nieuwe Aanbestedingwet? In het wetsvoorstel  van de nieuwe Aanbestedingswet zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van de [...] Lees verder »

Naar boven scrollen