U bent hier: Home > Label archieven: verjaring

Label archieven: verjaring

Feed abonnement
Gebruik oever door woonbootbewoners: een stilzwijgende bruikleenovereenkomst

Gebruik oever door woonbootbewoners: een stilzwijgende bruikleenovereenkomst

Voor de bewoning van een woonboot op een ligplaats is het gebruik van de oever essentieel voor de bewoners. Woonbootbewoners in Amsterdam-Noord hebben sinds de jaren ‘70 stroken oevergrond in gebruik als tuin. De gemeente Amsterdam is eigenaar van deze oevergrond. Feiten De gemeente Amsterdam vordert opheffing van het onrechtmatige ... Lees verder »

De uiterlijke feiten voor verjaring

De uiterlijke feiten voor verjaring

Op 22 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant twee uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken, die een verschillende uitkomst hadden. In de eerste zaak oordeelde de rechtbank dat een bewoner, die een stuk gemeentegrond bij zijn erf had getrokken, geen eigenaar van de grond is geworden door verjaring. In de tweede ... Lees verder »

Erfdienstbaarheid door verjaring zeker in kort geding moeilijk aan te tonen

Erfdienstbaarheid door verjaring zeker in kort geding moeilijk aan te tonen

Vanaf 1 januari 2012 is de erfdienstbaarheid door verjaring een reële mogelijkheid geworden, nu enkele vereisten op dat moment 20 jaar in het nieuwe Burgerlijk Wetboek stonden. Deze verjaringstermijn gold eerder ook al, maar de versoepeling van vereisten voor een succesvol beroep op verjaring in 1992 deed veel alarmbellen rinkelen. ... Lees verder »

Erfdienstbaarheid door verjaring

Erfdienstbaarheid door verjaring

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft recentelijk geoordeeld dat er onder ‘oud BW-recht’ een recht van erfdienstbaarheid is ontstaan door verjaring. Het gebruik van het pad is niet zichtbaar en voortdurend, maar de garagedeuren die uitkomen op het dienende erf zijn dit wel. Het gebruik van de deuren heeft, naar het oordeel ... Lees verder »

Maakt de stilzwijgende bruikleenovereenkomst een einde aan de verjaringsproblematiek waar veel gemeenten mee te maken hebben?

Maakt de stilzwijgende bruikleenovereenkomst een einde aan de verjaringsproblematiek waar veel gemeenten mee te maken hebben?

Op 18 april 2012 heeft de Rechtbank te Arnhem een interessante uitspraak gewezen met betrekking tot de verjaring van een rechtsvordering tot ontruiming van de gemeente Arnhem. Hierin werd geoordeeld over het verweer van de gemeente dat een stilzwijgende bruikleenovereenkomst zou zijn ontstaan waardoor de wederpartij geen bezitter van de ... Lees verder »

Verjaring bij opvolgend eigendom, optellen mag

Verjaring bij opvolgend eigendom, optellen mag

De Hoge Raad heeft op 10 augustus 2012 (LJN: BW5324) geoordeeld dat bij bevrijdende verjaring een bezitter van een stuk grond waarvan hij niet de eigendom heeft, de jaren die zijn rechtsvoorganger de grond bezat bij zijn eigen bezit mag optellen. Een bezitter kan derhalve eigenaar worden, doordat hij tezamen ... Lees verder »

Ook langdurig gebruik weg opzegbaar

Ook langdurig gebruik weg opzegbaar

Het komt met regelmaat voor dat een eigenaar van een perceel gebruik wil maken van het perceel van zijn buurman om naar de openbare weg te gaan. Partijen kunnen dit contractueel regelen, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid. De bevoegdheid om gebruik te maken van de weg kan echter ... Lees verder »

Onteigening gemeente Someren: vordering tot nakoming van overeenkomst tot bedrijfsoverdracht maakt nog geen rechthebbende

Onteigening gemeente Someren: vordering tot nakoming van overeenkomst tot bedrijfsoverdracht maakt nog geen rechthebbende

Het onteigeningsKB van 15 november 2011 (nr. 11.002721) ziet op het verzoek van de gemeente Someren tot onteigening op grond van Titel IIa ten behoeve van de aanleg van een fietspad. De Kroon heeft zich moeten buigen over het beroep van de gemeente op verkrijgende verjaring en over de zienswijzen ... Lees verder »

Begunstigingstermijn van invloed op aanvang verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsom

Begunstigingstermijn van invloed op aanvang verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsom

Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel hebben in 2000 een vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van de exploitatie van een bedrijf voor het wassen en breken van ballastgrind. Bij een in 2001 uitgevoerde controle is geconstateerd dat het bedrijf op tal van onderdelen in strijd handelde met ... Lees verder »

Start van de bouw en boete

Start van de bouw en boete

Het startmoment van de bouw is een belangrijk moment voor een aannemer en een koper. Zo is dit moment bepalend voor de betalingen waar de aannemer recht heeft, voor het bepalen van de datum van oplevering, maar ook het mogelijk verbeurd zijn van een boete. Op 9 juni 2010 oordeelde ... Lees verder »

Naar boven scrollen