Home > Label archieven: Vereniging van Eigenaars

Label archieven: Vereniging van Eigenaars

Feed abonnement
Belangrijke wijzigingen voor verenigingen van eigenaars

Belangrijke wijzigingen voor verenigingen van eigenaars

Afgelopen 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars ingevoerd. De nieuwe wetgeving heeft als doel het functioneren van verenigingen van eigenaars (VvE’s) te verbeteren en verduurzaming van gebouwen te stimuleren. Achtergrond Nederland heeft in 2013 met verschillende organisaties en bedrijven een Energieakkoord gesloten. Het Energieakkoord strekt ... Lees meer »

Had de VvE een opstalverzekering moeten afsluiten voor schade aan meerwerk in een privéruimte?

Had de VvE een opstalverzekering moeten afsluiten voor schade aan meerwerk in een privéruimte?

Casus Een eigenaar van een appartementsrecht heeft waterschade als gevolg van een lekkage vanuit een bovengelegen appartement. Deze schade wordt slechts voor een klein deel vergoed door de opstalverzekering die door de Vereniging van Eigenaars (VvE) is afgesloten. De VvE heeft een verzekering afgesloten met een dekking beperkt tot de ... Lees meer »

Aansprakelijkheid appartementseigenaar

Aansprakelijkheid appartementseigenaar

In Nederland komt de splitsing van een gebouw in appartementsrechten dagelijks voor. Bij zulk een splitsing wordt veelal in de splitsingsakte bepaald voor welke posten de gemeenschappelijke eigenaars, naar rato van hun breukdeel, aansprakelijk zijn. Ook zal in de meeste gevallen zijn bepaald dat de individuele appartementseigenaar of gebruiker aansprakelijk ... Lees meer »

Verzwijgen renovatieplannen Vereniging van Eigenaren leidt tot vergoedingsverplichting van verkoper.

Verzwijgen renovatieplannen Vereniging van Eigenaren leidt tot vergoedingsverplichting van verkoper.

Een in koopovereenkomsten gebruikelijke bepaling houdt in dat de verkoper aan de koper garandeert dat de Vereniging van Eigenaren geen besluiten heeft genomen die tot een aanmerkelijke verzwaring van de financiële verplichtingen van de koper zal leiden. In de casus waarin de Rechtbank Utrecht op 2 februari 2011 uitspraak heeft ... Lees meer »

De Hoge Raad bepaalt dat het aandeel in een VvE-Fonds behoort tot het vermogen van box 3

De Hoge Raad bepaalt dat het aandeel in een VvE-Fonds behoort tot het vermogen van box 3

Op 13 augustus 2010 heeft de Hoge Raad bepaald dat het aandeel van een eigenaar van een appartementsrecht in het eigen vermogen van die Vereniging van Eigenaars behoort tot het vermogen van box 3 van die appartementseigenaar. Dit heeft tot gevolg dat over dat aandeel een 1.2% rendementsheffing moet worden ... Lees meer »

Naar boven scrollen