U bent hier: Home > Label archieven: transparantie

Label archieven: transparantie

Feed abonnement
Handvatten bij beoordeling op kwaliteit

Handvatten bij beoordeling op kwaliteit

Veel aanbestedingsgeschillen gaan over de beoordeling van inschrijvingen op de kwaliteitscriteria. De voorzieningenrechter te Leeuwarden geeft enkele praktische handvatten. De zaak Het geschil betrof de wijze waarop een afgewezen inschrijver op een Europese aanbesteding voor Wmo-vervoer was beoordeeld op de kwaliteitscriteria. Volgens de voorzieningenrechter is niet gebleken dat de beoordeling (kennelijk) onjuist was uitgevoerd. De vorderingen van [...] Lees verder »

Exploitatieplan: Afdeling duidelijk over 1) geheimhouding onderliggende stukken, 2) eisen aan exploitatieplan en 3) de gevolgen van vernietiging voor bestemmingsplan!

Exploitatieplan: Afdeling duidelijk over 1) geheimhouding onderliggende stukken, 2) eisen aan exploitatieplan en 3) de gevolgen van vernietiging voor bestemmingsplan!

Op 9 februari 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor het eerst in een uitspraak zijn beslissing opgenomen op een geheimhoudingsverzoek ten aanzien van de onderliggende stukken van een exploitatieplan. De uitspraak gaat over de beroepen tegen het bestemmingsplan en het exploitatieplan “Woonwijk Westelijk Beverwijk”. De gemeenteraad had de Afdeling verzocht om beperkte kennisneming (art. 8:29 Awb) [...] Lees verder »

Bij percelenregeling ook transparantie

Bij percelenregeling ook transparantie

In een bestuursrechtelijke aangelegenheid heeft de Raad van State overwogen dat bij toepassing van de zogenaamde percelenregeling een aanbestedende dienst transparant moet zijn. Bij een duidelijk grensoverschrijdend belang betekent dit dat er (toch) een (soort van) aanbesteding moet plaatsvinden (ook al zijn de Aanbestedingsrichtlijn en het BAO niet van toepassing). De zaak in het kort De zaak [...] Lees verder »

Onafhankelijke beoordelingscommissie goede waarborg voor objectieve beoordeling

Onafhankelijke beoordelingscommissie goede waarborg voor objectieve beoordeling

Enige subjectiviteit kan bij een Europese aanbesteding niet altijd worden uitgesloten. In april 2010 bevestigde de Haarlemse rechter dat aan aanbestedende diensten een zekere beoordelingsvrijheid toekomt. Het instellen van een onafhankelijke beoordelingscommissie is volgens de rechter een goede waarborg om oneigenlijke voorkeuren van (medewerkers van) een aanbestedende dienst te voorkomen (vzr. rb. Haarlem 15 april [...] Lees verder »

Naar boven scrollen