Home > Label archieven: toestemming

Label archieven: toestemming

Feed abonnement
Verhuur appartement via AirBnB met toestemming VVE: nietig?

Verhuur appartement via AirBnB met toestemming VVE: nietig?

In Amsterdam wordt een groot aantal appartementen via de website AirBnB aan toeristen te huur aangeboden. Wanneer een gebouw in appartementen (juridisch: appartementsrechten) is gesplitst, zal er een zogenaamde splitsingsakte en een splitsingsreglement zijn. In beiden kunnen verplichtingen worden opgenomen met betrekking tot het gebruik van het privé gedeelte van ... Lees meer »

Economische crisis geen reden voor buitenwerking stellen onherroepelijke volmacht

Economische crisis geen reden voor buitenwerking stellen onherroepelijke volmacht

Is een sterke waardedaling van een woning, als gevolg van de economische crisis, aan te merken als een gewichtige reden op grond waarvan een onherroepelijke volmacht tot verkoop van deze woning buitenwerking gesteld kan worden? Tweede hypotheekrecht en onherroepelijke volmacht In de betreffende casus heeft partij A over de periode ... Lees meer »

Persoonlijke garantstelling bestuurder voor schulden vennootschap behoeft geen toestemming van echtgenote

Persoonlijke garantstelling bestuurder voor schulden vennootschap behoeft geen toestemming van echtgenote

Volgens de Rechtbank Den Haag is het aangaan van een betalingsovereenkomst waarin de bestuurder zich persoonlijk garant heeft gesteld  een rechtshandeling die kan worden aangemerkt als een normale bedrijfshandeling. De garantstelling behoefde geen toestemming van de echtgenote van de bestuurder en het beroep van haar op vernietiging wordt afgewezen. Lees meer »

Gebruik maken van het erf van de buren

Gebruik maken van het erf van de buren

De gemeente heeft voor de uitvoering van een project aan de eigenaar van het belendende erf gevraagd om zijn perceel te mogen betreden om er een bouwhek te plaatsen. De eigenaar van dit perceel (hierna: X) weigert deze toestemming. De gemeente vraagt in een kort geding aan de voorzieningenrechter van ... Lees meer »

Naar boven scrollen