Home > Label archieven: Splitsing

Label archieven: Splitsing

Feed abonnement
Belangrijke wijzigingen voor verenigingen van eigenaars

Belangrijke wijzigingen voor verenigingen van eigenaars

Afgelopen 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars ingevoerd. De nieuwe wetgeving heeft als doel het functioneren van verenigingen van eigenaars (VvE’s) te verbeteren en verduurzaming van gebouwen te stimuleren. Achtergrond Nederland heeft in 2013 met verschillende organisaties en bedrijven een Energieakkoord gesloten. Het Energieakkoord strekt ... Lees meer »

Minimumleeftijd in huishoudelijk reglement in strijd met splitsingsreglement

Minimumleeftijd in huishoudelijk reglement in strijd met splitsingsreglement

Een eigenaar kan een gebouw splitsen in appartementsrechten door een (notariële) akte van splitsing. In die splitsingsakte wordt onder andere een splitsingsreglement als bedoeld in artikel 5:111 BW vastgesteld. Door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt met enige regelmaat een “Modelreglement” vastgesteld. Vaak wordt in de splitsingsakte verwezen naar het meest ... Lees meer »

Het splitsen van een gemengde huurovereenkomst met woonruimte, kantoorruimte en caféruimte

Het splitsen van een gemengde huurovereenkomst met woonruimte, kantoorruimte en caféruimte

Bij beantwoording van de vraag of een gemengde huurovereenkomst gesplitst kan worden, dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Het gebruik dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen heeft gestaan, het gebruik dat er daadwerkelijk van het gehuurde wordt gemaakt, de inrichting ... Lees meer »

Aanpassing aanbestedingsplichtige overeenkomst tot niet-aanbestedingsplichtige overeenkomst geen omzeiling

Aanpassing aanbestedingsplichtige overeenkomst tot niet-aanbestedingsplichtige overeenkomst geen omzeiling

De aanpassing van een overeenkomst tot een niet-aanbestedingsplichtige (erfpacht)overeenkomst had niet het doel de aanbestedingsregelgeving te omzeilen. In dit concrete geval was er enkel sprake van gronduitgifte tegen een marktconform canon en niet van een overheidsopdracht of concessie voor werken. (Gerechtshof Arnhem 26 april 2011, LJN: BQ3090). Lees meer »

Naar boven scrollen