U bent hier: Home > Label archieven: schadeloosstelling

Label archieven: schadeloosstelling

Feed abonnement
Rijk zegt Protocol uitbreiding garantiestructuur sociale woningbouw (1999) eenzijdig op

Rijk zegt Protocol uitbreiding garantiestructuur sociale woningbouw (1999) eenzijdig op

Op 4 juni 2014 heeft het kabinet in een Kamerbrief haar visie ten aanzien van het langer zelfstandig wonen voor mensen met een zorgbehoefte nader uiteengezet. In deze brief is ook een passage opgenomen over de status van het Protocol uitbreiding garantiestructuur sociale woningbouw uit 1999 (Protocol). De passage blinkt niet uit in helderheid. Volgens een [...] Lees verder »

Schadeloosstelling voor overbouw

Schadeloosstelling voor overbouw

Wanneer gebouwen ten dele op, boven of onder het erf van een ander zijn gebouwd en de eigenaar van een dergelijke overbouw onevenredig veel zwaarder zou worden benadeeld door het wegnemen van die overbouw dan de eigenaar van het naburige erf door het handhaven daarvan, dan kan de eigenaar van de overbouw te allen tijde [...] Lees verder »

Deskundigenrapport op grond van voor onteigende onbekende exploitatieberekening

Deskundigenrapport op grond van voor onteigende onbekende exploitatieberekening

Op 24 juni 2011 (NJ 2011/282, LJN: BQ1689) heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of de onteigeningschadeloosstelling vastgesteld mocht worden met gebruikmaking van het deskundigenrapport dat tot stand was gekomen (mede) op basis van een door de gemeente verstrekte exploitatieberekening waarover de onteigende niet beschikte. Volgens de onteigende was sprake van schending [...] Lees verder »

Verzoeker om onteigening mag zich in het overleg ten aanzien van de hoogte van de aangeboden schadeloosstelling niet onredelijk opstellen

Verzoeker om onteigening mag zich in het overleg ten aanzien van de hoogte van de aangeboden schadeloosstelling niet onredelijk opstellen

In het “aanwijzingsKB” Putten (art. 72a Ow) betoogden de eigenaren dat zij nog geen reëel aanbod van de verzoeker om onteigening (Staat) hadden gehad. De Kroon stelt voorop dat de hoogte van de schadeloosstelling in de administratieve onteigeningsprocedure niet zelfstandig ter beoordeling staat, maar niettemin wél aan de orde kan komen in het kader van [...] Lees verder »

Meer duidelijkheid over schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak bedrijfsruimte en onteigening

Meer duidelijkheid over schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak bedrijfsruimte en onteigening

Begin 2009 heeft de Hoge Raad twee interessante arresten gewezen over de positie van de huurder bij afbraak van een bedrijfsruimte in verband met het algemeen belang. Artikel 7:309 BW bepaalt kort gezegd dat de huurder en de onderhuurder aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling wanneer de verhuurder (na verkrijging van het pand) de huurovereenkomst opzegt [...] Lees verder »

Meer duidelijkheid over schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak bedrijfsruimte

Meer duidelijkheid over schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak bedrijfsruimte

Op 30 januari 2009 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak van de bedrijfsruimte in verband met het algemeen belang. De casus was als volgt. Nadat Beter Wonen een bedrijfspand inclusief huurder van de vorige eigenaar in eigendom had overgenomen, heeft zij de huurovereenkomst opgezegd in [...] Lees verder »

Meer duidelijkheid over schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak bedrijfsruimte

Meer duidelijkheid over schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak bedrijfsruimte

Op 30 januari 2009 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak van de bedrijfsruimte in verband met het algemeen belang. De casus was als volgt. Nadat Beter Wonen een bedrijfspand inclusief huurder van de vorige eigenaar in eigendom had overgenomen, heeft zij de huurovereenkomst opgezegd in [...] Lees verder »

Verboden onderverhuur geeft recht op schadevergoeding voor woningcorporatie

Verboden onderverhuur geeft recht op schadevergoeding voor woningcorporatie

Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen over schadevergoeding bij verboden onderverhuur van sociale woningen. In deze zaak verhuurde een Amsterdamse woningcorporatie sinds mei 2000 een sociale huurwoning aan een gezin voor € 355,61 per maand. De Algemene Voorwaarden die deel uitmaakten van de huurovereenkomst verboden dat de woning kon worden onderverhuurd zonder daartoe [...] Lees verder »

Naar boven scrollen