U bent hier: Home > Label archieven: rechtsverwerking

Label archieven: rechtsverwerking

Feed abonnement
Projectontwikkeling onder ontbindende voorwaarden en rechtsverwerking

Projectontwikkeling onder ontbindende voorwaarden en rechtsverwerking

Bij projectontwikkeling is het niet ongebruikelijk dat partijen contracteren onder de ontbindende voorwaarde dat de ontwikkelaar op een bepaalde datum het betreffende project niet kan realiseren doordat (nog) geen onherroepelijke vergunning(en) is/zijn verleend. Hoewel een ontbindende voorwaarde strikt genomen wel in vervulling is gegaan kan er onder omstandigheden sprake zijn ... Lees verder »

Annotatie in Tender Nieuwsbrief

Annotatie in Tender Nieuwsbrief

Tony van Wijk en Joris Bax hebben voor de Tender Nieuwsbrief (nummer 1 van 2013) een annotatie geschreven bij een vonnis van de Amsterdamse voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter oordeelde dat ook na afloop van de Alcatel-termijn en definitieve gunning een kort geding tegen de gunning kan worden gestart. Pas na gunning ... Lees verder »

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

De Wira  (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) bepaalt in artikel 6 dat de voorlopige gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst de  relevante redenen voor de gunningsbeslissing  alsmede een nauwkeurige omschrijving van de Alcatel-termijn moet bevatten. Artikel 6 van de Wira zou er toe moeten leiden dat teleurgestelde inschrijvers moeten kunnen afwegen of ... Lees verder »

Processuele valkuil bij inschrijving als combinatie in verband met rechtsverwerking

Processuele valkuil bij inschrijving als combinatie in verband met rechtsverwerking

Bij aanbestedingsprocedures wordt door de aanbesteder bijna altijd een minimumtermijn van 15 dagen gehanteerd tussen de voorlopige gunningsbeslissing en de definitieve gunningsbeslissing (de “Alcateltermijn”). Binnen deze termijn kunnen afgewezen inschrijvers de voorlopige gunningsbeslissing in rechte aanvechten. Betrekt een inschrijver de aanbesteder niet in rechte binnen de gegeven termijn dan zal ... Lees verder »

Rechten prijsgeven kan rechtsverwerking tot gevolg hebben.

Rechten prijsgeven kan rechtsverwerking tot gevolg hebben.

Bij aanbestedingsprocedures verwerken inschrijvers (veelal) hun rechten om tegen een gunningsbeslissing in beroep te komen als zijn niet binnen de gestelde vervaltermijn (vaak 15 dagen) een kort geding aanhangig hebben gemaakt. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem heeft recent geoordeeld (25 oktober 2010, LJN: BO1568) dat een inschrijver haar rechten eveneens kan verwerken door (binnen de vervaltermijn) aan de aanbestedende dienst te laten weten geen kort geding aanhangig te maken. Lees verder »

Naar boven scrollen