U bent hier: Home > Label archieven: rechtsverwerking

Label archieven: rechtsverwerking

Feed abonnement
Niet ingeschreven – wel belang

Niet ingeschreven – wel belang

In een recent vonnis oordeelde de Amsterdamse voorzieningenrechter dat ondernemers die niet inschrijven voor een aanbestedingsprocedure onder omstandigheden wel belang kunnen hebben bij hun bezwaren tegen de gunningsbeslissing. Achtergrond van de aanbesteding De Stichting exploiteert een ijshal in de gemeente Amsterdam. Als onderdeel van die exploitatie heeft zij een overeenkomst met Duosport op grond waarvan Duosport schaatslessen [...] Lees verder »

Annotatie in Tender Nieuwsbrief

Annotatie in Tender Nieuwsbrief

Tony van Wijk en Joris Bax hebben voor de Tender Nieuwsbrief (nummer 1 van 2013) een annotatie geschreven bij een vonnis van de Amsterdamse voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter oordeelde dat ook na afloop van de Alcatel-termijn en definitieve gunning een kort geding tegen de gunning kan worden gestart. Pas na gunning bleek dat de winnende inschrijver niet [...] Lees verder »

Wie niet tijdig klaagt…

Wie niet tijdig klaagt…

Garantie en gebrek: geldt de klachttermijn van artikel 7:23 en 6:89 BW ook ingeval er sprake is van een garantiebepaling? In zijn arrest van 17 april 2012 geeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch antwoord. Wanneer je als koper van een goed of ontvanger van (bijvoorbeeld) een dienst bemerkt dat de wederpartij je niet datgene levert wat is overeengekomen, [...] Lees verder »

Vrijwillige aanbesteding door zorgverzekeraar

Vrijwillige aanbesteding door zorgverzekeraar

Indien een zorgverzekeraar leveranciers van hulpmiddelen selecteert door middel van een aanbestedingsprocedure, moet deze zorgverzekeraar rekening houden met het gelijkheids- en transparantiebeginsel. Verder brengt het vrijwillige karakter van de aanbestedingsprocedure brengt met zich mee dat het Grossmann-arrest niet van toepassing is. De aanbestedingsprocedure Menzis Zorgverzekeraar N.V. (Menzis) had, samen met twee andere zorgverzekeraars, Vivisol Nederland B.V. (Vivisol) [...] Lees verder »

Beoordeling met beoordelingscommissie niet altijd objectief

Beoordeling met beoordelingscommissie niet altijd objectief

Dat inschrijvingen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie is op zich onvoldoende om de objectiviteit van de beoordeling te garanderen. Volgens de Amsterdamse voorzieningenrechter is daar meer voor nodig (Vzr. Rb. Amsterdam 18 augustus 2011, LJN: BR6264). De omstandigheden van de zaak Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam heeft een nationale openbare aanbesteding (Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2005) gehouden [...] Lees verder »

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

De Wira  (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) bepaalt in artikel 6 dat de voorlopige gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst de  relevante redenen voor de gunningsbeslissing  alsmede een nauwkeurige omschrijving van de Alcatel-termijn moet bevatten. Artikel 6 van de Wira zou er toe moeten leiden dat teleurgestelde inschrijvers moeten kunnen afwegen of zij in rechte op willen [...] Lees verder »

Processuele valkuil bij inschrijving als combinatie in verband met rechtsverwerking

Processuele valkuil bij inschrijving als combinatie in verband met rechtsverwerking

Bij aanbestedingsprocedures wordt door de aanbesteder bijna altijd een minimumtermijn van 15 dagen gehanteerd tussen de voorlopige gunningsbeslissing en de definitieve gunningsbeslissing (de “Alcateltermijn”). Binnen deze termijn kunnen afgewezen inschrijvers de voorlopige gunningsbeslissing in rechte aanvechten. Betrekt een inschrijver de aanbesteder niet in rechte binnen de gegeven termijn dan zal een beroep op rechtsverwerking van [...] Lees verder »

Rechten prijsgeven kan rechtsverwerking tot gevolg hebben.

Rechten prijsgeven kan rechtsverwerking tot gevolg hebben.

Bij aanbestedingsprocedures verwerken inschrijvers (veelal) hun rechten om tegen een gunningsbeslissing in beroep te komen als zijn niet binnen de gestelde vervaltermijn (vaak 15 dagen) een kort geding aanhangig hebben gemaakt. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem heeft recent geoordeeld (25 oktober 2010, LJN: BO1568) dat een inschrijver haar rechten eveneens kan verwerken door (binnen de vervaltermijn) aan de aanbestedende dienst te laten weten geen kort geding aanhangig te maken. Lees verder »

Naar boven scrollen