Home > Label archieven: procesrecht

Label archieven: procesrecht

Feed abonnement
Teveel betaalde servicekosten terugvragen, tot wanneer mag dat?

Teveel betaalde servicekosten terugvragen, tot wanneer mag dat?

Het gerechtshof Den Haag heeft op 7 november 2017 arrest gewezen over de termijn die een huurder van woonruimte heeft om tegen opgelegde vergoedingen voor het gebruik van nutsvoorzieningen en servicekosten op te komen (ECLI:NL:GHDHA:2017:3162). Naar het oordeel van het hof behelst de wettelijke regeling een vervaltermijn, zodat de hoogte ... Lees meer »

Procestactieken: waarheids- en informatieplicht

Procestactieken: waarheids- en informatieplicht

Voor partijen in een civiele procedure gelden de zogenaamde waarheids- en informatieplicht (artikel 21 en 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De waarheidsplicht brengt met zich mee dat een partij gehouden is om de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Uit de informatieplicht vloeit ... Lees meer »

Procestactieken – misbruik van procesrecht

Procestactieken – misbruik van procesrecht

Hoewel het in civiele zaken dikwijls ‘om de centen’ gaat en de eisende partij er alles aan zal doen om de gedaagde te laten betalen, proberen sommige gedaagden daartegen – om hen moverende redenen – zoveel mogelijk vertragingstactieken uit om de procedure zo lang mogelijk te rekken. Bij deze vertragingstactieken ... Lees meer »

Hoger beroep uitgesloten?

Hoger beroep uitgesloten?

Het is een bekend gegeven dat hoger beroep van tussenvonnissen slechts is toegestaan wanneer de rechter dit heeft bepaald (zie artikel 337 tweede lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Of hoger beroep tegen een tussenvonnis wordt opengesteld is ter beoordeling van de rechter, die dit ambtshalve kan beslissen of ... Lees meer »

Griffierechten nog niet omhoog

Griffierechten nog niet omhoog

Het kabinet wilde per 1 juli 2012 een forse verhoging van de griffierechten invoeren. De SGP-fractie in de Eerste Kamer heeft laten weten tegen de voorgenomen verhoging te zijn. Zonder steun van de SGP-fractie zal er naar verwachting geen meerderheid in de Eerste Kamer zijn. Lees meer »

Het opnemen van een boete in een notariële akte: wees de discussie een stap voor!

Het opnemen van een boete in een notariële akte: wees de discussie een stap voor!

In het afgelopen jaar is wederom een paar keer gebleken dat het van groot belang is om in notariële akten, waarin aan een persoon een verplichting wordt opgelegd waaraan een boete is gekoppeld, deze verplichting zeer nauwkeurig uit te werken. Het enkel opnemen van een bepaling waarin staat vermeld dat ... Lees meer »

Naar boven scrollen