Home > Label archieven: Planschade en nadeelcompensatie

Label archieven: Planschade en nadeelcompensatie

Feed abonnement
Planschade: bij bedrijfswoning hoort minder woongenot, toch al drukke weg doet niet af aan toegenomen verkeersintensiteit

Planschade: bij bedrijfswoning hoort minder woongenot, toch al drukke weg doet niet af aan toegenomen verkeersintensiteit

In een planschadezaak van de gemeente Kollumerland heeft de Raad van State op 29 augustus 2012 uitspraak gedaan. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat het nadeel bestaande uit toename van de verkeersintensiteit niet ‘wegvalt’ doordat tussen de percelen aan de overzijde en de onroerende zaak van aanvrager een drukke weg is ... Lees meer »

De Noord-Zuidlijn: planschade of nadeelcompensatie; bindende dwarsprofielen en berekeningsmethode

De Noord-Zuidlijn: planschade of nadeelcompensatie; bindende dwarsprofielen en berekeningsmethode

In zijn tussenuitspraak van 6 januari 2012 (LJN: BV0300) heeft de rechtbank Amsterdam (hierna: ‘rechtbank’) zich uitgelaten over het vergoeden van planschade of nadeelcompensatie en over de rekenmethoden die de gemeente Amsterdam hanteert bij de vaststelling van nadeelcompensatie. Over de keuze tussen planschade en nadeelcompensatie en over de rekenles van ... Lees meer »

Zijn de overwegingen van de Afdeling ten aanzien van de voorzienbaarheid van planschade voortaan weer voorzienbaar?

Zijn de overwegingen van de Afdeling ten aanzien van de voorzienbaarheid van planschade voortaan weer voorzienbaar?

In haar uitspraak van 21 december 2011 (LJN: BU8882) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgelaten over de voorzienbaarheid van planschade bij opvolgende planologische regimes. In het verleden heeft de Afdeling enerzijds overwogen dat voor het antwoord op de vraag of een planologische verandering buiten het ... Lees meer »

Geen planschadevergoeding vanwege blijvende mogelijkheid invulling hoogste waarde (gemeente Breda)

Geen planschadevergoeding vanwege blijvende mogelijkheid invulling hoogste waarde (gemeente Breda)

De eigenaar en bewoner van een perceel met woning heeft in 2003 en 2004 verzocht om vergoeding van planschade ten gevolge van twee opvolgende bestemmingsplannen, die volgens hem beperktere bouwmogelijkheden kennen dan het voorgaande bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft, conform het advies van het door hem ingeschakelde adviesbureau, ter zake van ... Lees meer »

Naar boven scrollen