Home > Label archieven: ontvankelijkheid

Label archieven: ontvankelijkheid

Feed abonnement
Gevolgen (niet) van enige betekenis

Gevolgen (niet) van enige betekenis

In een uitspraak van 6 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3323) heeft de Afdeling toepassing gegeven aan het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ bij de vraag of iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt. Casus Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een onbemande camperplaats. Appellant is eigenaar van een ... Lees meer »

Overleg noodzakelijk vóór verzoek tot benoeming van deskundige bij vordering tot huurprijsvaststelling

Overleg noodzakelijk vóór verzoek tot benoeming van deskundige bij vordering tot huurprijsvaststelling

De Hoge Raad heeft recentelijk in de zaak ‘Halfords/Dela’ voor duidelijkheid gezorgd in de discussie bij huurprijsherziening omtrent het wel of niet noodzakelijke overleg tussen partijen alvorens de rechter te verzoeken een deskundige te benoemen. Er moet enige vorm van overleg hebben plaatsgevonden voordat de rechter kan worden verzocht een ... Lees meer »

De gevolgen van formele rechtskracht

De gevolgen van formele rechtskracht

Het civiele en het bestuursrecht bestaan over het algemeen harmonieus naast elkaar. Soms krijgen de civiele rechters echter een zaak voorgelegd die in beginsel door een bestuursrechter behandeld zou moeten worden. Wanneer de civiele rechter in zulk een geval tot het oordeel komt dat voor de eiser een met voldoende ... Lees meer »

Decentrale overheden door Crisis- en herstelwet ook beperkt in mogelijkheid om als partij deel te nemen aan geding

Decentrale overheden door Crisis- en herstelwet ook beperkt in mogelijkheid om als partij deel te nemen aan geding

Artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet bevat een inperking van de mogelijkheid voor decentrale bestuursorganen en publiekrechtelijke rechtspersonen om beroep in te stellen tegen een besluit van een andere overheid, tenzij dat besluit rechtstreeks tot hen gericht is. De rechtbank Rotterdam oordeelde op 14 juli 2011 (LJN: BR1635) dat ... Lees meer »

Interessante beschikking Hof Den Bosch over reikwijdte art. 26 Wvg (verzoek tot nietigverklaring) en art. 10 lid 3 Wvg (vrijstelling aanbiedingsplicht)

Interessante beschikking Hof Den Bosch over reikwijdte art. 26 Wvg (verzoek tot nietigverklaring) en art. 10 lid 3 Wvg (vrijstelling aanbiedingsplicht)

Het Hof Den Bosch heeft op 3 mei 2011 (LJN:BQ4111) een interessante beschikking gewezen op het verzoek van de gemeente Veghel tot nietigverklaring van een aantal rechtshandelingen ex art. 26 Wvg. De beschikking bevat belangrijke overwegingen over de termijn van indiening van een verzoek om nietigverklaring, de soorten rechtshandelingen waarop ... Lees meer »

Naar boven scrollen