Home > Label archieven: noodzaak

Label archieven: noodzaak

Feed abonnement
Onteigening HOV-busbaan Gooi

Onteigening HOV-busbaan Gooi

In het Koninklijk Besluit van 22 januari 2018 wijst de Kroon een groot aantal percelen ter onteigening aan ten behoeve van de openbaar vervoer verbinding tussen Huizen en Hilversum. Geen schokkende zaken of nieuwigheden, daarom een korte signalering. Bevoegdheid provincie Noord-Holland tot indiening verzoek om onteigening: (naar aanleiding van zienswijze ... Lees meer »

Onteigening: Kroon wijst verzoek om onteigening na bezichtiging ter plaatse af! En: bij overeenstemming over zelfrealisatie geen noodzaak tot onteigening…

Onteigening: Kroon wijst verzoek om onteigening na bezichtiging ter plaatse af! En: bij overeenstemming over zelfrealisatie geen noodzaak tot onteigening…

In een recent Koninklijk Besluit oordeelde de Kroon –voor zover wij weten voor het eerst – over een verzoek om onteigening van een Algemeen Bestuur van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het AB van de GR Nieuw Reijerwaard verzocht om onteigening van onroerende zaken voor de uitvoering van het inpassingsplan Bedrijventerrein ... Lees meer »

eBook Onteigeningsrecht 2014 met een bespreking van alle interessante arresten en KB’s

eBook Onteigeningsrecht 2014 met een bespreking van alle interessante arresten en KB’s

Als specialisten onteigeningsrecht houden we u via de Kennispagina van de sectie Onteigeningsrecht op de hoogte van de arresten van de Hoge Raad, interessante Koninklijke Besluiten van de Kroon en de meest recente wetswijzigingen. Alle artikelen die wij in 2014 hebben gepubliceerd op de Kennispagina hebben wij gebundeld in een ... Lees meer »

Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

De gemeente heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin voor haar een inspanningsverplichting is opgenomen tot bedrijfsverplaatsing. Heeft de gemeente zichzelf hiermee ‘vastgelegd’ in het kader van het minnelijk overleg? Moet de gemeenteraad een verzoekbesluit tot onteigening inhoudelijk behandelen om te voldoen aan het vereiste van zorgvuldige besluitvorming? Beide vragen zijn door ... Lees meer »

Onzekerheid over uitvoering van delen van het bestemmingsplan staat niet in de weg aan onteigening

Onzekerheid over uitvoering van delen van het bestemmingsplan staat niet in de weg aan onteigening

In het KB van 8 juli 2011 (nr. 11.001686, Onteigeningsplan Randweg Zuid) heeft de Kroon geoordeeld over het verzoek van de raad van de gemeente Montferland tot onteigening ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan “Randweg zuid”. Reclamanten hebben als zienswijze naar voren gebracht dat het maar zeer de ... Lees meer »

Onteigeningsmiddel te zwaar voor beheer en onderhoud ecologische verbindingszone

Onteigeningsmiddel te zwaar voor beheer en onderhoud ecologische verbindingszone

Het KB van 3 februari 2011 (onteigeningsplan Overdiepse Polder) betreft de onteigening van gronden ten name van de Staat ten behoeve van het provinciale inpassingsplan “Rivierverruiming Overdiepse Polder”. Interessant zijn de overwegingen van de Kroon omtrent de verhouding tussen het Rijk (verzoeker tot onteigening) en de provincie Noord-Brabant (opsteller van ... Lees meer »

Naar boven scrollen