U bent hier: Home > Label archieven: Nadeelcompensatie

Label archieven: Nadeelcompensatie

Feed abonnement
Nadeelcompensatie fietstunnel: geen vergoeding onder de 2%-drempel

Nadeelcompensatie fietstunnel: geen vergoeding onder de 2%-drempel

In zijn uitspraak van 11 februari 2015 over nadeel als gevolg van de aanpassing van een fietstunnel herhaalt de Raad van State dat de 2%-drempel als ondergrens voor te vergoeden inkomensschade altijd geldt. De Raad van State had in een eerdere tussenuitspraak geoordeeld dat de verzoeker, een plaatselijke C1000 ondernemer, ten tijde van zijn besluit tot overname [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27 Houten-Hooipolder. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27 Houten-Hooipolder. Waar heeft u recht op?

De A27 wordt tussen Houten en knooppunt Hooipolder verbreed. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten [...] Lees verder »

In beroep tegen het Tracébesluit A27/A1 bij Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden?

In beroep tegen het Tracébesluit A27/A1 bij Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden?

Met ingang van 12 september 2014 is het Tracébesluit voor de verbreding van de A27 en de A1 rondom knooppunt Eemnes ter inzage gelegd. Het Tracébesluit is het besluit van de Rijksoverheid, dat voorziet in de benodigde besluitvorming voor de verbreding van de A27/A1 rondom knooppunt Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden? Verbreding A27/A1 Eemnes Rijkswaterstaat gaat de [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27/A1 bij Eemnes. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27/A1 bij Eemnes. Waar heeft u recht op?

De A27/A1 Utrecht Noord – Bunschoten Spakenburg wordt verbreed gezamenlijk met het knooppunt Eemnes. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de verbreding A2 ‘t Vonderen – Kerensheide. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de verbreding A2 ‘t Vonderen – Kerensheide. Waar heeft u recht op?

De A2 wordt verbreed tussen de knooppunten ‘t Vonderen en Kerensheide. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de dijkverbetering Fort Everdingen – Ravenswaaij. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de dijkverbetering Fort Everdingen – Ravenswaaij. Waar heeft u recht op?

De zuidelijke dijk langs de Lek en de Neder-Rijn wordt verbeterd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Mogelijk heeft de overheid uw grond nodig, wil de overheid een duldplicht of gedoogplicht opleggen of verwacht u hinder door (de werkzaamheden voor) de verbetering van de dijk. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de verbreding A1 Apeldoorn-Zuid – Beekbergen. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de verbreding A1 Apeldoorn-Zuid – Beekbergen. Waar heeft u recht op?

De A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen wordt verbreed en de aansluitingen op de A50 bij knooppunt Beekbergen ook. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A1 bij Hoevelaken. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A1 bij Hoevelaken. Waar heeft u recht op?

De A1 Bunschoten – Hoevelaken wordt verbreed en knooppunt Hoevelaken in de toekomst ook. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de doortrekking van de A15. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de doortrekking van de A15. Waar heeft u recht op?

De A15 zal worden doorgetrokken. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten wij de hoofdlijnen voor u [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie wegwerkzaamheden Schijndel: tien weken afsluiting normale maatschappelijke ontwikkeling binnen normaal ondernemersrisico

Nadeelcompensatie wegwerkzaamheden Schijndel: tien weken afsluiting normale maatschappelijke ontwikkeling binnen normaal ondernemersrisico

De exploitant van een BP brandstoffenverkooppunt, shop en een wasstraat (hierna: het tankstation) nabij de N617 te Schijndel verzoekt de Provincie Noord-Brabant om vergoeding van schade als gevolg van de reconstructie van de provinciale weg N617 tussen Sint Michielsgestel en Schijndel. Vanaf april 2011 is de hoofdrijbaan gedurende tien weken gesloten geweest en was het [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie Crooswijk: rapport creëert geen bevoegdheid bestuursrechter

Nadeelcompensatie Crooswijk: rapport creëert geen bevoegdheid bestuursrechter

Een rapport waarnaar de gemeente verwijst en waarin de mogelijkheid van het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie wordt genoemd, creëert geen ingang bij de bestuursrechter. Daarvoor is een wettelijke grondslag, zoals een nadeelcompensatieverordening, vereist. Aldus de Raad van State in haar uitspraak van 2 juli 2014 over het verzoek om nadeelcompensatie van een garagehouder te [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie bij dijkverhoging: feitelijke situatie bepalend

Nadeelcompensatie bij dijkverhoging: feitelijke situatie bepalend

In haar uitspraak van 2 juli 2014 herhaalt de Raad van State dat een verzoek om nadeelcompensatie in verband met de uitvoering van kustversterkingswerkzaamheden niet beoordeeld moeten worden op basis van een planologische vergelijking, maar op basis van een vergelijking tussen de feitelijke situaties met en zonder de uitvoering van het kustversterkingsplan. Casus De eigenaar (sinds 1998) [...] Lees verder »

Nieuwe beleidsregel nadeelcompensatie: stappenplan voor drempel normaal ondernemersrisico

Nieuwe beleidsregel nadeelcompensatie: stappenplan voor drempel normaal ondernemersrisico

Bij besluit van 10 juni 2014 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de beleidsregel voor nadeelcompensatie gewijzigd. De Minister geeft zo invulling aan het criterium dat alleen nadeel wordt vergoed dat buiten het normaal ondernemersrisico valt. Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 De Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 vervangt de bekende Regeling nadeelcompensatie Verkeer [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie voor ondernemers

Nadeelcompensatie voor ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u schade geleden als gevolg van een maatregel door de overheid, zoals het (tijdelijk) afsluiten van een weg, de uitvoering van een gemeentelijk bouwproject of, het intrekken van een vergunning? Dan heeft u mogelijk aanspraak op een vergoeding op grond van het begrip ‘nadeelcompensatie’. Wanneer nadeelcompensatie? Nadeelcompensatie is een vergoeding voor rechtmatig [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie voor de Winterswijkse snackwagen: geen factor 10

Nadeelcompensatie voor de Winterswijkse snackwagen: geen factor 10

Op 4 juni 2014 heeft de Raad van State weer eens duidelijk gemaakt dat in het geval van nadeelcompensatie wegens de intrekking van een opzegbare/intrekbare vergunning geen grond is voor vergoeding van inkomensschade op basis van kapitalisatiefactor 10.  Casus: ontkoppeling intrekking vergunning en toekenning nadeelcompensatie Het betreft de zaak van de Winterswijkse snackwagen. Voor het innemen van [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie en de omzetdrempel: motiveringsplicht (einduitspraak Wouwse Tol)

Nadeelcompensatie en de omzetdrempel: motiveringsplicht (einduitspraak Wouwse Tol)

Op 28 mei 2014 heeft de Raad van State opnieuw geoordeeld over het hanteren van een vaste omzetdrempel. In deze einduitspraak over de nadeelcompensatieclaim van het wegrestaurant Wouwse Tol houdt de Raad van State –terecht- vast aan haar eerdere oordeel dat een ondergrens of drempel mag worden gehanteerd voor de beoordeling van de vergoedbaarheid van [...] Lees verder »

Afdeling bestuursrechtspraak doet definitief uitspraak in nadeelcompensatiezaken Hollandse Brug

Afdeling bestuursrechtspraak doet definitief uitspraak in nadeelcompensatiezaken Hollandse Brug

Op 11 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak gedaan met betrekking tot het verzoek om nadeelcompensatie van een aantal transportondernemers die gehinderd werden door een plotselinge afsluiting van de Hollandse Brug voor vrachtverkeer. Uitspraken Hollandse Brug juni 2013 In juni van dit jaar heeft de Afdeling in meerdere ‘Hollandse Brug uitspraken’, waarover ik eerder schreef, [...] Lees verder »

Schade door baggerwerkzaamheden: welke rechtsgang staat open?

Schade door baggerwerkzaamheden: welke rechtsgang staat open?

In een overzichtelijke uitspraak heeft de rechtbank Midden Nederland helder uiteengezet hoe het gedoogsysteem van de Waterwet werkt en via welke wegen rechthebbenden eventuele schade kunnen verhalen die zij door een opgelegde gedoogplicht oplopen. Inleiding Eiser in de procedure is eigenaar van percelen die grenzen aan een watergang die onder beheer van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [...] Lees verder »

Schadevergoeding wegens afschaffing van nacalculatie van zorgvastgoed (care)

Schadevergoeding wegens afschaffing van nacalculatie van zorgvastgoed (care)

Hoe kunnen care zorgaanbieders de financiële risico’s en het eventueel geleden nadeel ondervangen die het gevolg zijn van de – door het scheiden van wonen en zorg – afgeschafte nacalculatie van zorgvastgoed? Met die vraag zien woningbouwcorporaties en zorginstellingen zich geconfronteerd als hun contractuele wederpartij wegvalt bij huurovereenkomsten door tussentijdse huuropzegging. De zoektocht naar een [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie: marginale toetsing normaal ondernemersrisico?

Nadeelcompensatie: marginale toetsing normaal ondernemersrisico?

In de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het laatste jaar een interessante ontwikkeling gaande op het gebied van nadeelcompensatie, in het bijzonder waar het gaat om de rol van het normale maatschappelijk risico bij de beoordeling van de voor vergoeding in aanmerking komende schade. Wouwse Tol en Hollandse brug In de [...] Lees verder »

Na advies schadecommissie over niet normale maatschappelijke ontwikkeling kan afwijzing nadeelcompensatie niet onderbouwd worden met drempel

Na advies schadecommissie over niet normale maatschappelijke ontwikkeling kan afwijzing nadeelcompensatie niet onderbouwd worden met drempel

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee uitspraken van 6 juni 2013 geoordeeld dat een gedeelte van de schade die twee transportbedrijven hebben geleden als gevolg van een langdurige wegafsluiting vergoed dient te worden. Het besluit van de minister om aan de hand van een drempel te bepalen dat de schade [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie en concernkorting

Nadeelcompensatie en concernkorting

In haar uitspraak van 22 augustus 2012 (LJN:BX5293) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld over de concernkorting van 30 % die was toegepast ten aanzien van de omzetdaling in twee van in totaal vijf brood- en banketwinkels. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de gemeente Amsterdam deze korting terecht toegepast. Uitgangspunt concernkorting niet onredelijk De verzoeker [...] Lees verder »

Financieel belang geen reden voor schorsing gedoogplicht Waterwet

Financieel belang geen reden voor schorsing gedoogplicht Waterwet

Op 26 juli 2012 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening over een opgelegde gedoogplicht op grond van de Waterwet afgewezen. Het betreft de gedoogplicht op grond van art. 5.24 Waterwet, die aan de eigenaar van een perceel grasland was opgelegd in verband met de verbreding van een watergang in [...] Lees verder »

De Noord-Zuidlijn: planschade of nadeelcompensatie; bindende dwarsprofielen en berekeningsmethode

De Noord-Zuidlijn: planschade of nadeelcompensatie; bindende dwarsprofielen en berekeningsmethode

In zijn tussenuitspraak van 6 januari 2012 (LJN: BV0300) heeft de rechtbank Amsterdam (hierna: ‘rechtbank’) zich uitgelaten over het vergoeden van planschade of nadeelcompensatie en over de rekenmethoden die de gemeente Amsterdam hanteert bij de vaststelling van nadeelcompensatie. Over de keuze tussen planschade en nadeelcompensatie en over de rekenles van de rechtbank kunt u hierna [...] Lees verder »

Eerste uitspraak over gedoogplicht Waterwet

Eerste uitspraak over gedoogplicht Waterwet

Op 2 november 2011 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de gedoogplicht op grond van art. 5:24 Waterwet, die aan de eigenaar van een perceel grasland was opgelegd in verband met werkzaamheden ter verbreding van een watergang. Voor zover wij weten is dit de eerste uitspraak in beroep over een gedoogplicht [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie en geruisloze inbreng van VOF in B.V.: geen risicoaanvaarding

Nadeelcompensatie en geruisloze inbreng van VOF in B.V.: geen risicoaanvaarding

De gemeente Breda had een verzoek van een B.V. om nadeelcompensatie afgewezen met het argument dat de verkeersmaatregelen op het moment van oprichting van de B.V. voorzienbaar waren, zodat sprake was van actieve risicoaanvaarding. De rechtbank heeft het standpunt van de gemeente gevolgd, maar de Afdeling bestuursrechtspraak was het daar niet mee eens. In hoger beroep [...] Lees verder »

Kokkelvissers vissen achter het net: nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

Kokkelvissers vissen achter het net: nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in drie uitspraken geoordeeld over de afwijzing door de minister van LNV (thans Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) van een verzoek om schadevergoeding wegens de afwijzing van een Nbw-vergunning voor het mechanisch kokkelvissen in de Oosterschelde. De uitspraak gaat om het criterium dat alleen schade voor vergoeding in [...] Lees verder »

Wetsvoorstel tot aanvulling van de Awb met nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige daad ingediend

Wetsvoorstel tot aanvulling van de Awb met nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige daad ingediend

Op 2 februari jongstleden is het wetsvoorstel overheidsaansprakelijkheidsrecht ingediend. Het wetsvoorstel (32 621) zal de Awb verrijken met een regeling voor nadeelcompensatie en een regeling over de aansprakelijkheid van de overheid voor onrechtmatige besluiten. Het is de bedoeling dat het verkrijgen van schadevergoeding van de overheid door de aanpassingen voor burgers eenvoudiger en duidelijker wordt. [...] Lees verder »

Wanneer mag de rechtbank zelf voorzien in een beroep tegen een besluit over nadeelcompensatie? En: toewijzing van één bedrag mag niet zonder te bepalen welk deel planschade is en welk deel nadeelcompensatie

Wanneer mag de rechtbank zelf voorzien in een beroep tegen een besluit over nadeelcompensatie? En: toewijzing van één bedrag mag niet zonder te bepalen welk deel planschade is en welk deel nadeelcompensatie

De gemeente Zoetermeer had verzoeken om nadeelcompensatie afgewezen omdat er volgens de door Zoetermeer ingeschakelde deskundige geen rechtsgrond was voor nadeelcompensatie, en er ook geen grond was voor planschade omdat er geen sprake was van een planologische verslechtering. De rechtbank heeft de besluiten van de gemeente vernietigd. Volgens de rechtbank had de gemeente verkeerde uitgangspunten [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie: vergoeding van 75 % van winstderving/inkomensschade wegens normaal maatschappelijk risico is toegestaan

Nadeelcompensatie: vergoeding van 75 % van winstderving/inkomensschade wegens normaal maatschappelijk risico is toegestaan

In zijn uitspraak van 9 februari 2011, 201002871/1/H2, heeft de Afdeling bevestigd dat een aftrek op het schadebedrag vanwege normaal maatschappelijk risico is toegestaan. Verzoeker Groothandelsgebouwen, die stelde huurinkomsten te hebben gederfd vanwege de bouwactiviteiten in de stationsomgeving, had betoogd dat de bewuste bepaling van de nadeelcompensatieverordening onverbindend diende te worden verklaard. De Afdeling overweegt: “Dat, vanwege [...] Lees verder »

Schiphol en geluidhinder: een never ending story?

Schiphol en geluidhinder: een never ending story?

Op 10 november 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een “Schiphol-zaak” (201002921/1/T1/H2) een interessante uitspraak gedaan over nadeelcompensatie, de daarbij te maken vergelijkingen en te hanteren criteria van voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico. Bij besluit van 27 maart 2006 had de besliscommissie van het Schadeschap Luchthaven Schiphol aan een huiseigenaar schadevergoeding toegekend voor de waardevermindering van zijn woning door de nieuwe grenswaarden voor de geluidbelasting rondom de luchthaven Schiphol. Lees verder »

Nadeelcompensatie: peildatum, waardevermindering erfpachtrecht, wettelijke rente

Nadeelcompensatie: peildatum, waardevermindering erfpachtrecht, wettelijke rente

In een uitspraak van 30 juni 2010 heeft de Raad van State geoordeeld over de toekenning van nadeelcompensatie op basis van de beleidslijn Ruimte voor de Rivier. Door vaststelling van de beleidslijn zijn gewenste uitbreidingsmogelijkheden niet meer te realiseren. Een van de vragen die centraal staat in deze procedure is de vraag welke datum geldt [...] Lees verder »

Naar boven scrollen