Home > Label archieven: motivering

Label archieven: motivering

Feed abonnement
Niet positief bestemmen van illegaal gebruik leidt tot motiveringsgebrek!

Niet positief bestemmen van illegaal gebruik leidt tot motiveringsgebrek!

Het doet zich in de praktijk regelmatig voor: een bestemmingsplan wordt geactualiseerd en een of meer eigenaren binnen het plangebied willen dat hun wensen in die planherziening worden meegenomen. Vaak passen die wensen niet binnen het bestaande bestemmingsplan. De raad is meestal dan ook niet genegen om de verzochte “ontwikkeling” ... Lees meer »

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

De Wira  (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) bepaalt in artikel 6 dat de voorlopige gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst de  relevante redenen voor de gunningsbeslissing  alsmede een nauwkeurige omschrijving van de Alcatel-termijn moet bevatten. Artikel 6 van de Wira zou er toe moeten leiden dat teleurgestelde inschrijvers moeten kunnen afwegen of ... Lees meer »

Geen uitzondering op de Alcatel-termijn

Geen uitzondering op de Alcatel-termijn

De rechtsbescherming bij aanbestedingsprocedures wordt (bijna altijd) gedomineerd door een standstill-termijn van 15 dagen (de zogenaamde Alcatel-termijn). Het is vaste rechtspraak dat aan deze termijn strikt de hand moet worden gehouden door partijen. Getuige het vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle (22 oktober 2010, LJN:BN8675) gaat het in ... Lees meer »

Naar boven scrollen