Home > Label archieven: last onder dwangsom

Label archieven: last onder dwangsom

Feed abonnement
Verhuurder geen overtreder bij gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning

Verhuurder geen overtreder bij gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning

Recreatiewoningen die voor permanente bewoning worden gebruikt; het is een bekend fenomeen dat veelal strijdig is met het geldende bestemmingsplan. Gemeenten treden hier handhavend tegen op door de eigenaren en/of de bewoners een last onder dwangsom op te leggen. Zo ook in vijf zaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de ... Lees meer »

Begunstigingstermijn van invloed op aanvang verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsom

Begunstigingstermijn van invloed op aanvang verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsom

Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel hebben in 2000 een vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van de exploitatie van een bedrijf voor het wassen en breken van ballastgrind. Bij een in 2001 uitgevoerde controle is geconstateerd dat het bedrijf op tal van onderdelen in strijd handelde met ... Lees meer »

Naar boven scrollen