Home > Label archieven: Koninklijke Besluiten

Label archieven: Koninklijke Besluiten

Feed abonnement
Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

De gemeente heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin voor haar een inspanningsverplichting is opgenomen tot bedrijfsverplaatsing. Heeft de gemeente zichzelf hiermee ‘vastgelegd’ in het kader van het minnelijk overleg? Moet de gemeenteraad een verzoekbesluit tot onteigening inhoudelijk behandelen om te voldoen aan het vereiste van zorgvuldige besluitvorming? Beide vragen zijn door ... Lees meer »

Interessante overwegingen Kroon over minnelijk overleg

Interessante overwegingen Kroon over minnelijk overleg

In het KB van 7 december 2011 (nr. 11.002971) heeft de Kroon zich over diverse aspecten van het minnelijk overleg uitgelaten. Tegen het verzoek van Rijkswaterstaat Noord-Brabant hadden diverse belanghebbenden zienswijzen naar voren gebracht. Alle reclamanten hebben zich bij die gelegenheid op het standpunt gesteld dat verzoeker onvoldoende pogingen heeft ... Lees meer »

Geen persoonlijke kennisgeving aan pachter? Afwijzing verzoek tot onteigening!

Geen persoonlijke kennisgeving aan pachter? Afwijzing verzoek tot onteigening!

Er zijn maar weinig Koninklijke Besluiten waarin het ontbreken van een persoonlijke kennisgeving aan een belanghebbende aan onteigening in de weg stond. Meestal komt de Kroon daar immers pas achter wanneer de desbetreffende belanghebbende zich bij haar meldt. In dat geval oordeelt de Kroon steevast dat de belanghebbende niet in ... Lees meer »

Tussentijdse verlaging van het aanbod staat niet aan onteigening in de weg

Tussentijdse verlaging van het aanbod staat niet aan onteigening in de weg

De gemeente Katwijk wil gronden verwerven ter uitvoering van het bestemmingsplan“’t Duyfrak en Meer”. Gedurende de onderhandelingen daarover heeft de gemeente het aanbod meerdere malen aanzienlijk verlaagd. Volgens de eigenaren heeft de gemeente zich hierdoor in de positie gebracht dat minnelijke overeenstemming op voorhand als onmogelijk moet worden beschouwd en ... Lees meer »

Onzekerheid over uitvoering van delen van het bestemmingsplan staat niet in de weg aan onteigening

Onzekerheid over uitvoering van delen van het bestemmingsplan staat niet in de weg aan onteigening

In het KB van 8 juli 2011 (nr. 11.001686, Onteigeningsplan Randweg Zuid) heeft de Kroon geoordeeld over het verzoek van de raad van de gemeente Montferland tot onteigening ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan “Randweg zuid”. Reclamanten hebben als zienswijze naar voren gebracht dat het maar zeer de ... Lees meer »

Belanghebbende bij onteigening op grond van contractuele relatie met eigenaar

Belanghebbende bij onteigening op grond van contractuele relatie met eigenaar

Op 30 mei 2011 heeft de Kroon beslist op het onteigeningsverzoek van de gemeente Gorinchem (Stcrt. 2011, nr. 10355). Tegen het voorgenomen besluit zijn zienswijzen ingebracht door de eigenaar van de te onteigenen gronden en door Megahome, die zich belanghebbende acht uit hoofde van een contractuele relatie tussen haar rechtsvoorganger ... Lees meer »

Naar boven scrollen