Home > Label archieven: huurbescherming

Label archieven: huurbescherming

Feed abonnement
Huurbescherming woonruimte niet in strijd met art. 1 EP

Huurbescherming woonruimte niet in strijd met art. 1 EP

In zijn arrest van 26 januari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:109) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de dwingendrechtelijke huurbeschermingsregels die van toepassing zijn op niet-geliberaliseerde woonruimte geen strijd opleveren met art. 1 van het Eerste Protocol EVRM. De Hoge Raad oordeelt dat art. 1 EP geen garantie biedt aan verhuurders van woonruimte ... Lees meer »

Hoe voorkom je dat een anti-kraakbewoner aanspraak kan maken op huurbescherming?

Hoe voorkom je dat een anti-kraakbewoner aanspraak kan maken op huurbescherming?

Bij anti-kraak komt het in de praktijk veelvuldig voor dat de leegstandbeheerder geen vergoeding ontvangt van de eigenaar van het pand. De leegstandbeheerder wordt dan betaald door de anti kraakbewoners onder de noemer van servicekosten of bemiddelingskosten. Dergelijke constructies zijn niet zonder risico’s. Recentelijk oordeelde het Hof Amsterdam dat de ... Lees meer »

Bruikleen of huur? Huur voor bepaalde tijd?

Bruikleen of huur? Huur voor bepaalde tijd?

Bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst is zorgvuldigheid vereist. Een bruikleenovereenkomst kan immers snel als huurovereenkomst – met alle huurbescherming van dien – worden gekwalificeerd. Een huurovereenkomst is niet altijd gemakkelijk te beëindigen voor een verhuurder. Dit blijkt maar weer uit onderstaande zaak van Rechtbank Rotterdam. Lees meer »

Huurders van woonboten en ligplaatsen voor woonboten krijgen niet dezelfde bescherming als huurders van woningen

Huurders van woonboten en ligplaatsen voor woonboten krijgen niet dezelfde bescherming als huurders van woningen

Zeer recentelijk zijn er Kamervragen gesteld over de voorgenomen huurprijsherziening van ligplaatsen voor woonboten (Kamerstukken II 2011/12, 32 730, nr. 1 en 2). In de reactie van de staatssecretaris van Financiën, de heer Weekers, op deze vragen kwam onder meer naar voren dat de huurders van woonboten en ligplaatsen niet ... Lees meer »

Geen huurbescherming voor woonboot

Geen huurbescherming voor woonboot

Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft op 1 februari 2011 bepaald dat de huurbeschermingsbepalingen en huurprijswetgeving met betrekking tot woonruimte niet van toepassing zijn op een gehuurde woonboot. Volgens het hof voldoet een woonboot niet aan de criteria om woonruimte in de zin van de huurwetgeving te zijn. Een woonboot is volgens ... Lees meer »

Hoge Raad: Een woonboot kàn onroerend zijn

Hoge Raad: Een woonboot kàn onroerend zijn

De Hoge Raad heeft zich begin 2010 weer mogen buigen over het vraagstuk of een woonboot onroerend is in de zin van artikel 3:3 BW. Beantwoording van deze vraag is relevant voor de bepaling of een woonboot kan worden betrokken in de heffing van onroerendezaakbelastingen. Uitgaande van de jurisprudentie van ... Lees meer »

Naar boven scrollen