Home > Label archieven: gerechtvaardigd vertrouwen

Label archieven: gerechtvaardigd vertrouwen

Feed abonnement
Provincie Noord-Brabant handelt niet onrechtmatig jegens varkenshouder door beperking vestigingsmogelijkheden in Verordening Ruimte

Provincie Noord-Brabant handelt niet onrechtmatig jegens varkenshouder door beperking vestigingsmogelijkheden in Verordening Ruimte

Op 19 september jongstleden heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat de provincie niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens een varkenshouder door het uitvaardigen van een nieuwe verordening met beperkingen van de vestigingsmogelijkheid voor intensieve veehouderij zonder een ontheffing te verlenen en zonder compensatie van schade te geven. Lees meer »

Koper varkenshouderij mocht erop vertrouwen dat makelaar toereikende volmacht had van verkoper

Koper varkenshouderij mocht erop vertrouwen dat makelaar toereikende volmacht had van verkoper

In de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 18 juli 2017 is ingegaan op het gerechtvaardigd vertrouwen op een toereikende volmacht. De aan een makelaar gegeven opdracht tot bemiddeling houdt geen volmacht in tot het verrichten van rechtshandelingen namens de opdrachtgever. Met de enkele opdracht tot bemiddeling is in beginsel jegens ... Lees meer »

Rechten prijsgeven kan rechtsverwerking tot gevolg hebben.

Rechten prijsgeven kan rechtsverwerking tot gevolg hebben.

Bij aanbestedingsprocedures verwerken inschrijvers (veelal) hun rechten om tegen een gunningsbeslissing in beroep te komen als zijn niet binnen de gestelde vervaltermijn (vaak 15 dagen) een kort geding aanhangig hebben gemaakt. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem heeft recent geoordeeld (25 oktober 2010, LJN: BO1568) dat een inschrijver haar rechten eveneens kan verwerken door (binnen de vervaltermijn) aan de aanbestedende dienst te laten weten geen kort geding aanhangig te maken. Lees meer »

Naar boven scrollen