Home > Label archieven: Gemeentewet

Label archieven: Gemeentewet

Feed abonnement
Actieve openbaarmaking besluitenlijsten college: hoe zit het met persoonsgegevens?

Actieve openbaarmaking besluitenlijsten college: hoe zit het met persoonsgegevens?

Op 28 februari heeft de Afdeling uitspraak gedaan over de actieve openbaarmaking van besluitenlijsten van het college en daarop vermelde persoonsgegevens. Wat speelde er? Appellant heeft een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (hierna ... Lees meer »

De Wob en de geheimhouding op grond van de Gemeentewet: de kring van belanghebbenden

De Wob en de geheimhouding op grond van de Gemeentewet: de kring van belanghebbenden

Inleiding In de artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet is bepaald dat respectievelijk de gemeenteraad, het college van B&W en een raadscommissie geheimhouding kan opleggen omtrent hetgeen in een besloten vergadering is behandeld en omtrent de inhoud van stukken die zijn overgelegd. De geheimhouding kan slechts worden opgelegd op grond van een in artikel ... Lees meer »

Gemeenteambtenaar onbevoegd tot aangaan overeenkomst

Gemeenteambtenaar onbevoegd tot aangaan overeenkomst

Kan een gemeenteambtenaar namens de gemeente een overeenkomst aangaan? Dat kan, mits de betreffende ambtenaar daartoe bevoegd is en het college van burgemeester en wethouders daartoe besloten heeft. Kan de gemeente echter gebonden zijn aan een overeenkomst die onbevoegd is aangegaan? Ook dat kan, maar dan moet de tegenpartij uit ... Lees meer »

Naar boven scrollen