Home > Label archieven: formele rechtskracht

Label archieven: formele rechtskracht

Feed abonnement
Na tien jaar (nog) niet klaar: Schadevergoedingsprocedure over onrechtmatige besluitvorming na 10 jaar nog niet ten einde

Na tien jaar (nog) niet klaar: Schadevergoedingsprocedure over onrechtmatige besluitvorming na 10 jaar nog niet ten einde

Op 20 december jongstleden heeft de Afdeling een interessante (tussen)uitspraak gedaan over een verzoek om schadevergoeding als gevolg van onrechtmatige besluitvorming. Deze (tussen)uitspraak laat zien dat voor (toewijzing van) een schadevergoedingsverzoek als gevolg van onrechtmatige besluitvorming soms een lange adem is vereist. Wat was er aan de hand? Voorgeschiedenis De ... Lees meer »

Het recht op schadevergoeding: causaliteit bij onrechtmatige besluitvorming

Het recht op schadevergoeding: causaliteit bij onrechtmatige besluitvorming

Wanneer bestaat er een aanspraak op schadevergoeding als gevolg van onrechtmatige besluitvorming? Deze vraag stond centraal in een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 25 januari 2017. Feiten en procesverloop Appellant, Multi Continental Recycling B.V. (hierna: MCR), vraagt in 2008 een bouwvergunning aan bij de gemeente Culemborg voor de ... Lees meer »

Oprichting van een fonds bij onrechtmatige hinder

Oprichting van een fonds bij onrechtmatige hinder

Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een vergunning die formele rechtskracht heeft gekregen omdat hiertegen geen rechtsmiddelen zijn aangewend niet betekent dat de gebruiker van die vergunning geen onrechtmatige hinder kan veroorzaken (zie daarvoor bijvoorbeeld het artikel ‘Speelkooien; onrechtmatige daad en de leer van de formele rechtskracht’). In ... Lees meer »

Speelkooien; onrechtmatige daad en de leer van de formele rechtskracht

Speelkooien; onrechtmatige daad en de leer van de formele rechtskracht

In een (tussen)uitspraak van 29 mei 2013 sluit de Rechtbank Zeeland-West-Brabant aan bij de bestendige lijn in de rechtspraak dat ook met een op zichzelf rechtmatige bouwvergunning onrechtmatig jegens derden kan zijn. De inzet van deze procedure is een zogeheten ‘speelkooi’ voor de wat oudere jeugd welke geluidsoverlast veroorzaakt bij ... Lees meer »

Onrechtmatige overheidsdaad en formele rechtskracht

Onrechtmatige overheidsdaad en formele rechtskracht

Het gezondheidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied waar men zich veelal door een wirwar van beleidsregels moet worstelen, die bovendien van tijd tot tijd (van inhoud) veranderen. Het is dan ook niet vreemd dat het voor niet-juristen haast ondoenlijk is om hun juridische positie goed te bepalen. Hoewel er advocaten zijn ... Lees meer »

De gevolgen van formele rechtskracht

De gevolgen van formele rechtskracht

Het civiele en het bestuursrecht bestaan over het algemeen harmonieus naast elkaar. Soms krijgen de civiele rechters echter een zaak voorgelegd die in beginsel door een bestuursrechter behandeld zou moeten worden. Wanneer de civiele rechter in zulk een geval tot het oordeel komt dat voor de eiser een met voldoende ... Lees meer »

Alertheid geboden bij het sluiten van bevoegdhedenovereenkomsten

Alertheid geboden bij het sluiten van bevoegdhedenovereenkomsten

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft afgelopen week een bijzondere uitspraak gedaan met betrekking op de toelaatbaarheid van bevoegdhedenovereenkomsten in het ruimtelijke bestuursrecht. In deze zaak had de gemeente Horst aan de Maas een overeenkomst gesloten met een particuliere initiatiefnemer. Op basis van deze overeenkomst verplichtte de gemeente zich een bouwvergunning te ... Lees meer »

Naar boven scrollen