Home > Label archieven: economische eigendom

Label archieven: economische eigendom

Feed abonnement
Onteigening: volledige schadeloosstelling voor vader omvat naar redelijkheid tevens vergoeding van de bedrijfsschade van de zonen. Verder: perikelen rond woning in aanbouw

Onteigening: volledige schadeloosstelling voor vader omvat naar redelijkheid tevens vergoeding van de bedrijfsschade van de zonen. Verder: perikelen rond woning in aanbouw

In de onteigening van een perceel bebouwd met kassen was de vraag aan de orde of de zonen van de eigenaar, die het perceel om niet gebruikten voor hun tuinbouwbedrijf, aanspraak hebben voor vergoeding van hun bedrijfsschade. De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 27 september 2013 anders dan ... Lees meer »

Dertiende penning vermijden door economische eigendomsoverdracht

Dertiende penning vermijden door economische eigendomsoverdracht

Een oud beperkt recht dat plotseling weer actueel wordt. Het gebeurt nog wel eens en kan grote financiële gevolgen hebben. Zo ook bij de ‘dertiende penning’. Rechtbank Utrecht oordeelde echter dat een overeenkomst tot economische eigendomsoverdracht om verschuldigdheid van de dertiende penning te vermijden, geen misbruik van recht is. Lees meer »

Naar boven scrollen