Home > Label archieven: bouwen

Label archieven: bouwen

Feed abonnement
Schrappen supermarktlocatie geoorloofd

Schrappen supermarktlocatie geoorloofd

In de supermarktbranche wordt altijd creatief gezocht naar mogelijkheden om een nieuwe vestiging te realiseren. Soms worden er vergunningen aangevraagd op locaties waar op basis van een oud bestemmingsplan een brede algemene bestemming geldt. In andere gevallen wordt geprobeerd om gebruik te maken van een recenter bestemmingsplan waar een gemeente ... Lees meer »

Uitsluiten vergunningsvrij bouwen in een bestemmingsplan

Uitsluiten vergunningsvrij bouwen in een bestemmingsplan

Kan door in een bestemming het woord “erf” in de planregels te schrappen worden uitgesloten dat deze gronden mogen worden gebruikt voor vergunningvrij bouwen krachtens bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)? In een uitspraak van de Afdeling van 19 april 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1086) beantwoordt de Afdeling deze vraag ontkennend en ... Lees meer »

Beperking van de toetsing aan het Bouwbesluit bij omgevingsvergunning niet toegestaan.

Beperking van de toetsing aan het Bouwbesluit bij omgevingsvergunning niet toegestaan.

Op 12 juli 2011 heeft het college van de gemeente Almere besloten om bij particulier opdrachtgeverschap ten aanzien van verschillende aspecten van het Bouwbesluit 2003 niet of slechts globaal te toetsen. In het collegebesluit van de gemeente Almere wordt de toetsing en handhaving van voorschriften op het gebied van veiligheid, ... Lees meer »

Naar boven scrollen