Home > Label archieven: Beperking

Label archieven: Beperking

Feed abonnement
Beperking verkoopassortiment: géén procesbelang

Beperking verkoopassortiment: géén procesbelang

Om als beroepsgerechtigde belanghebbende te kunnen worden aangemerkt is naast een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang (rechtsbelang) vereist dat de ingestelde vordering nog tot resultaat kan leiden. Met andere woorden: de appellant dient bij hetgeen hij wenst te bereiken nog voldoende procesbelang te hebben. Een van die situaties waarbij ... Lees meer »

Beperking van de opdracht is ook wezenlijke wijziging

Beperking van de opdracht is ook wezenlijke wijziging

Aangenomen werd dat een beperking van de omvang van een overheidsopdracht geen wezenlijke wijziging is. Het Europees Hof van Justitie oordeelt anders. Volgens het HvJEU kan een beperking van de opdracht tot gevolg hebben dat die in het bereik komt van een groter aantal marktdeelnemers. Een kleinere opdracht kan immers ... Lees meer »

Plaatsen permanente trap in mandelige gang geoorloofd?

Plaatsen permanente trap in mandelige gang geoorloofd?

Gemeenschappelijke eigendom kan op diverse wijzen ontstaan en er kunnen verschillende juridische regimes op van toepassing zijn. Één van de juridische mogelijkheden is mandeligheid. Van mandeligheid is sprake wanneer gemeenschappelijk onroerend goed door de eigenaars van twee (of meer) percelen tot gemeenschappelijk nut van die percelen (“erven”) wordt bestemd (artikel ... Lees meer »

Naar boven scrollen