Home > Label archieven: belang

Label archieven: belang

Feed abonnement
Gevolgen (niet) van enige betekenis

Gevolgen (niet) van enige betekenis

In een uitspraak van 6 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3323) heeft de Afdeling toepassing gegeven aan het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ bij de vraag of iemand als belanghebbende kan worden aangemerkt. Casus Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een onbemande camperplaats. Appellant is eigenaar van een ... Lees meer »

Verliezer geen belang bij heraanbesteding

Verliezer geen belang bij heraanbesteding

Compass is als vijfde geëindigd bij een Europese aanbestedingsprocedure van de Staat voor cateringdiensten. Compass start vervolgens een kort geding. De Staat had tijdens de aanbestedingsprocedure een geschiktheidseis gewijzigd en daarvoor een rectificatie van de aankondiging gepubliceerd. Compass stelt in kort geding dat een rectificatie niet afdoende was en vordert ... Lees meer »

Wanneer is een bedrijf concurrent en dus belanghebbende?

Wanneer is een bedrijf concurrent en dus belanghebbende?

Op 18 juni jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld over de vraag wanneer een bedrijf nu daadwerkelijk als concurrent moet worden gezien zodat dat bedrijf ook als belanghebbend in een bestuursrechtelijke procedure moet worden aangemerkt. Het betrof een geschil over een omgevingsvergunning voor het bouwen ... Lees meer »

Referentie-eis ‘gelijkwaardig’ betekent dat aantal uren globaal moet overeenstemmen

Referentie-eis ‘gelijkwaardig’ betekent dat aantal uren globaal moet overeenstemmen

De uitleg van een referentie-eis en de vraag of een inschrijver daaraan voldoet, is regelmatig onderwerp van geschil. Recent moest de Haarlemse voorzieningenrechter zich buigen over de vraag of voldaan was aan de eis dat het referentieproject gelijkwaardig moet zijn aan de aanbestede overeenkomst (vzr. rb. Haarlem 16 februari 2011; ... Lees meer »

Beroep tegen ingetrokken voorkeursrecht alleen ontvankelijk indien schade aannemelijk is gemaakt

Beroep tegen ingetrokken voorkeursrecht alleen ontvankelijk indien schade aannemelijk is gemaakt

De raad van de gemeente Bronckhorst heeft op 16 september 2008 een twee jaar eerder gevestigd voorkeursrecht ingetrokken. De rechtbank heeft het beroep tegen het inmiddels ingetrokken voorkeursrecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat appellant geen rechtens te respecteren belang (meer) zou hebben bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. Lees meer »

Bij hoger beroep tegen toegekende nadeelcompensatie moet verzoeker op zijn geld wachten!

Bij hoger beroep tegen toegekende nadeelcompensatie moet verzoeker op zijn geld wachten!

De rechtbank heeft aan verzoeker nadeelcompensatie toegekend van bijna € 300.000,– ten laste van de gemeente Zoetermeer. De gemeente stelt tegen de uitspraak hoger beroep in, en wil dus niet tot betaling van het (aanzienlijke) bedrag overgaan. De gemeente verzoekt de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak bij wijze van voorlopige ... Lees meer »

Naar boven scrollen