Home > Label archieven: actualiteiten

Label archieven: actualiteiten

Feed abonnement
Actualiteiten Bouwrecht 2015

Actualiteiten Bouwrecht 2015

In november verzorgt Dirkzwager weer het jaarlijkse seminar Actualiteiten Bouwrecht. Ook het afgelopen jaar waren er weer interessante regelgevende ontwikkelingen en boeiende jurisprudentie. Omdat het voor alle partijen bij een bouwproject van belang is de stand van het recht te kennen, verzorgt Dirkzwager voor u op 24 november 2015 het ... Lees meer »

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats omdat de nieuwe Aanbestedingswet zeer binnenkort inwerking zal treden en de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan voor de herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Daarbij komt dat aanbestedende diensten ... Lees meer »

24-04-2012 – Lezing UAV 2012 en andere actualiteiten

24-04-2012 – Lezing UAV 2012 en andere actualiteiten

De ontwikkelingen in de bouwrechtpraktijk gaan snel. De meest recente ontwikkeling is wellicht de vaststelling van de UAV 2012 begin dit jaar. Ook wordt inmiddels de DNR 2011 veelvuldig toegepast. Wat is er veranderd met deze regelgeving? Waar moet (in de praktijk) op worden gelet? Hoe contracteer je met BIM? ... Lees meer »

24-11-2011 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

24-11-2011 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats worden aanbestedende diensten en inschrijvers geconfronteerd met steeds nieuwe (versnipperde) aanbestedingsregelgeving en soms grillige (lagere) rechtspraak. Bovendien moet door aanbestedende diensten ook rekening worden gehouden met Europese rechtspraak. ... Lees meer »

Naar boven scrollen