U bent hier: Home > Label archieven: aanbestedings-procedure

Label archieven: aanbestedings-procedure

Feed abonnement
Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tot de nieuwe aanbestedingsregelgeving behoren ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de model Eigen Verklaringen. Dirkzwager heeft deze omvangrijke nieuwe regelgeving gebundeld in een e-book. Op deze manier kunt u de nieuwe regelgeving te allen tijde digitaal raadplegen. Uiteraard kan het [...] Lees verder »

BID-Rigging, samenspanning bij inkooptrajecten

BID-Rigging, samenspanning bij inkooptrajecten

Op 25 juni jl. heeft de NMa de brochure “Bid-rigging, Samenspanning bij Inkooptrajecten – herkennen en voorkomen” gepubliceerd. Deze brochure is gericht tot diegenen die zich bij zowel ondernemingen als overheden bezig houden met inkooptrajecten en de beoordeling van inschrijvingen en offertes. De brochure moet volgens de NMa helpen de eerste signalen van samenspanning of [...] Lees verder »

Referentiewerken van vergelijkbare aard en omvang

Referentiewerken van vergelijkbare aard en omvang

Vaak wordt door aanbestedende diensten naar referenties gevraagd wanneer de aanbestedende dienst een (overheids)opdracht wil plaatsen. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat een aanbestedende dienst  specificeert aan welke voorwaarde(n) een dergelijke referentie moet voldoen. Het Hof Den Bosch heeft recent een arrest gewezen waarin duidelijk wordt gemaakt hoe referentie-eisen moeten worden uitgelegd (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 [...] Lees verder »

Onteigening kern Oud Heusden

Onteigening kern Oud Heusden

De gemeente Heusden vraagt en krijgt goedkeuring van de onteigening voor de realisering van diverse woningbouw, ter vervanging van de huidige en eenzijdig samengestelde kern van Oud Heusden. Een grondeigenaar voert daartegen maar liefst 31 uiteenlopende bedenkingen aan. Een groot deel van de bedenkingen zijn –zoals wel vaker- van planologische aard en worden ter zijde [...] Lees verder »

De waarde van een telefonische mededeling

De waarde van een telefonische mededeling

De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem heeft in een recent vonnis geoordeeld dat een inschrijver geen waarde kan hechten aan een telefonische mededeling namens aanbesteder die strijdig is met hetgeen is vastgesteld in het bestek en de nota(s) van inlichtingen. (11 december 20009, LJN:BK8807) Het geschil De aanbesteder heeft een openbare aanbesteding georganiseerd, waarbij hij – in [...] Lees verder »

De keuzevrijheid van de aanbestedende dienst bij referenties

De keuzevrijheid van de aanbestedende dienst bij referenties

Het opgeven van referenties bij aanbestedingsprocedures gaat niet zelden gepaard met onduidelijkheden voor inschrijvers. Recent heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen geoordeeld over een dergelijke onduidelijkheid in het licht van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (Rb. Zutphen 16 december 2009; LJN: BK9735). De zaak De gemeente heeft een openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd met betrekking tot de nieuwbouw [...] Lees verder »

15 februari 2010 – Inhouse Workshop Aanbestedingsrecht bij gemeente

15 februari 2010 – Inhouse Workshop Aanbestedingsrecht bij gemeente

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt een in-house workshop aanbestedingsrecht van circa twee uur bij een gemeente. Naast een inleiding over het aanbestedingsrecht komen ook tips en valkuilen uit de dagelijkse aanbestedingspraktijk aan de orde. Uiteraard zal ook concreet worden ingegaan op zaken en vragen die bij de gemeente spelen. Indien uw organisatie ook interesse heeft in [...] Lees verder »

11 februari 2010 – Lezing Gemeentelijk Inkoop Platform

11 februari 2010 – Lezing Gemeentelijk Inkoop Platform

Sinds de oprichting in 1999 is het Gemeentelijk Inkoop Platform (GIP) één van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen geworden voor gemeentelijke functionarissen die met inkoop te maken hebben (www.winadvies.nl). Op de bijeenkomst van 11 februari 2010 zal aanbestedingsspecialist Tony van Wijk de actualiteiten en (verwachte) ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht bespreken. Indien uw organisatie ook interesse heeft in een [...] Lees verder »

Moet onder “ontwerp” ook “bouwtechnisch ontwerp” worden verstaan?

Moet onder “ontwerp” ook “bouwtechnisch ontwerp” worden verstaan?

De gemeente Ommen heeft bij een aanbesteding een referentie verlangd ten aanzien van het ontwerp van de huisvesting voor brandweer. Door een gegadigde is een gerealiseerd bouwtechnisch ontwerp als referentie overgelegd. De gemeente heeft deze referentie afgewezen. Volgens de gemeente moet onder “ontwerp” namelijk worden verstaan “bouwkundig ontwerp” ofwel “architectonisch ontwerp”. En (dus) niet “bouwtechnisch [...] Lees verder »

4 februari 2010 – Inhouse Workshop Aanbestedingsrecht bij waterschap

4 februari 2010 – Inhouse Workshop Aanbestedingsrecht bij waterschap

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt een in-house workshop aanbestedingsrecht van circa drie uur bij een waterschap. Naast een inleiding over het aanbestedingsrecht komen ook tips en valkuilen uit de dagelijkse aanbestedingspraktijk aan de orde. Uiteraard zal ook concreet worden ingegaan op zaken en vragen die bij het waterschap spelen. Indien uw organisatie ook interesse heeft in [...] Lees verder »

2 februari 2010 – Dagcursus Aanbestedingsrecht bij gemeente

2 februari 2010 – Dagcursus Aanbestedingsrecht bij gemeente

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt tweemaal een dagcursus aanbestedingsrecht bij een gemeente. Naast een inleiding over het aanbestedingsrecht komen ook tips en valkuilen uit de dagelijkse aanbestedingspraktijk aan de orde. Uiteraard zal ook concreet worden ingegaan op zaken en vragen die bij de gemeente spelen. Indien uw organisatie ook interesse heeft in een in-house cursus aanbestedingsrecht, [...] Lees verder »

Zat het document wel of niet bij de inschrijving: wie draagt de bewijslast?

Zat het document wel of niet bij de inschrijving: wie draagt de bewijslast?

De aanbestedende dienst verklaart een inschrijving ongeldig omdat de vereiste eigen verklaring zou ontbreken. De inschrijver stelt echter dat de eigen verklaring wel degelijk bij de inschrijving was gevoegd. Nu normaal gesproken moeilijk kan worden aangetoond dat het betreffende document al dan niet bij de inschrijving zat, trekt degene op wie de bewijslast rust in [...] Lees verder »

10-12–2009 In-house Workshop Aanbestedingsrecht bij publieke omroep

10-12–2009 In-house Workshop Aanbestedingsrecht bij publieke omroep

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt een in-house workshop bij een publieke omroep. De workshop duurt circa twee uur. Naast een inleiding over het aanbestedingsrecht wordt concreet ingegaan op zaken en vragen die bij de publieke omroep spelen.   Indien uw organisatie ook interesse in een in-house workshop aanbestedingsrecht heeft, kan contact opgenomen worden met Tony van Wijk [...] Lees verder »

01-12-2009 In-house Workshop Aanbestedingsrecht bij waterschap

01-12-2009 In-house Workshop Aanbestedingsrecht bij waterschap

Aanbestedingsspecialisten Tony van Wijk en Tom Oudenhoven verzorgen een inhouse workshop bij een waterschap. De workshop duurt circa twee uur. Naast een inleiding over het aanbestedingsrecht wordt concreet ingegaan op zaken en vragen die bij het waterschap spelen.   Indien uw organisatie ook interesse in een in-house workshop aanbestedingsrecht heeft, kan contact opgenomen worden met Tony [...] Lees verder »

30-11-2009 In-house Workshop Aanbestedingsrecht bij inschrijver

30-11-2009 In-house Workshop Aanbestedingsrecht bij inschrijver

Aanbestedingsspecialisten Tony van Wijk en Sjaak van der Heul verzorgen een in-house workshop bij een onderneming die regelmatig op aanbestedingen inschrijft. De workshop duurt circa twee uur. Naast een inleiding over het aanbestedingsrecht wordt concreet ingegaan op zaken en vragen die bij de onderneming spelen.   Indien uw organisatie ook interesse in een in-house workshop aanbestedingsrecht [...] Lees verder »

Verplichting via publiekrechtelijke weg niet aanbestedingsplichtig

Verplichting via publiekrechtelijke weg niet aanbestedingsplichtig

Deze maand is een interessante uitspraak van het Gerechtshof Arnhem d.d. 2 juni 2009 (LJN:BJ5616) gepubliceerd. Aan de orde was de vraag of het opleggen van een archeologische opgravingsplicht via een publiekrechtelijke vrijstelling of vergunning in wezen neerkomt op het verstrekken van een aanbestedingsplichtige opdracht.Rechter zet streep door aanbestedingsprocedure De gemeente Voorst heeft een aanbestedingsprocedure gevoerd [...] Lees verder »

Naar boven scrollen