U bent hier: Home > Label archieven: aanbesteden

Label archieven: aanbesteden

Feed abonnement
Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tot de nieuwe aanbestedingsregelgeving behoren ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de model Eigen Verklaringen. Dirkzwager heeft deze omvangrijke nieuwe regelgeving gebundeld in een e-book. Op deze manier kunt u de nieuwe regelgeving te allen tijde ... Lees verder »

Doorvoeren belangrijke wijzigingen gedurende een aanbestedingsprocedure is onder omstandigheden toegestaan

Doorvoeren belangrijke wijzigingen gedurende een aanbestedingsprocedure is onder omstandigheden toegestaan

In het geruchtmakende Koffie-arrest (waarover wij u eerder hebben bericht) is door het Europees Hof van Justitie uitgemaakt dat het doorvoeren van belangrijke wijzigingen in de Nota van Inlichtingen in beginsel niet is toegestaan. Uit het arrest lijkt ook te volgen dat hierop een uitzondering kan worden gemaakt indien de ... Lees verder »

Overeenkomst gebiedsontwikkeling moet (toch) worden nagekomen

Overeenkomst gebiedsontwikkeling moet (toch) worden nagekomen

Vorig jaar hebben wij u bericht over een geschil tussen de gemeente Winsum en Montagne inzake de nakoming van een gesloten overeenkomst met betrekking tot gebiedsontwikkeling van de zogenaamde ‘Sennemalocatie’. De Groningse voorzieningenrechter oordeelde in juni 2011 dat de gesloten overeenkomst strijdig was met het aanbestedings- en staatssteunrecht en heeft ... Lees verder »

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

Het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht is aan ingrijpende verandering onderhevig. Zo is door de Tweede Kamer op 14 februari 2012 het Voorstel Aanbestedingswet 20.. aangenomen. Dit voorstel is ondertussen ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ook de Europese aanbestedingswetgeving zal veranderen aangezien de Europese Commissie in december 2011 een ... Lees verder »

Voorgedrukte verwijzing naar algemene voorwaarden bij inschrijving blijft gevaarlijk

Voorgedrukte verwijzing naar algemene voorwaarden bij inschrijving blijft gevaarlijk

Het is vaste rechtspraak dat een inschrijving onder voorwaarde(n) tot ongeldigheid leidt. De gedachte hierachter is dat inschrijvingen hierdoor onvergelijkbaar worden. Zelfs de omstandigheid dat een inschrijver zijn algemene voorwaarden (per abuis) van toepassing verklaart door bijvoorbeeld standaard brochures te gebruiken waarin wordt verwezen naar de eigen (algemene) voorwaarden, kan ... Lees verder »

Transparantieverplichting kan verstrekkende gevolgen hebben bij een vrijwillige aanbestedingsprocedure

Transparantieverplichting kan verstrekkende gevolgen hebben bij een vrijwillige aanbestedingsprocedure

Onlangs is door het Gerechtshof van Amsterdam weer bevestigd dat partijen bij vrijwillige aanbestedingen gebonden zijn aan de fundamentele beginselen van gelijkheid en transparantie. Niets nieuws. Wat echter de (verstrekkende) gevolgen van die gebondenheid kunnen zijn, is onlangs geïllustreerd door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem (LJN: BT2628). Lees verder »

Kansen verkeken als je niet meedoet

Kansen verkeken als je niet meedoet

Vaak gaan aanbestedingsrechtelijke kort gedingprocedures tussen de aanbesteder en een teleurgestelde inschrijver. Het komt zeer regelmatig voor dat de winnende inschrijver zich mengt (intervenieert) in de kort gedingprocedure met een zelfstandige vordering of door zich te voegen aan de zijde van de aanbesteder. Met de uitkomst van het kort geding ... Lees verder »

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

De Wira  (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) bepaalt in artikel 6 dat de voorlopige gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst de  relevante redenen voor de gunningsbeslissing  alsmede een nauwkeurige omschrijving van de Alcatel-termijn moet bevatten. Artikel 6 van de Wira zou er toe moeten leiden dat teleurgestelde inschrijvers moeten kunnen afwegen of ... Lees verder »

Nulinschrijving toegestaan ondanks onmogelijkheid toepassing beoordelingssystematiek

Nulinschrijving toegestaan ondanks onmogelijkheid toepassing beoordelingssystematiek

Inschrijvers proberen bij aanbestedingen vaak een opdracht binnen te halen door strategisch in te schrijven. Strategisch inschrijven is in beginsel toegestaan zolang de inschrijving niet in strijd is met de bepalingen in de aanbestedingsstukken, de inschrijving niet feitelijk onmogelijk is en de inschrijving de toepassing van de beoordelingssystematiek niet onmogelijk ... Lees verder »

Naar boven scrollen