Afdracht winst hennepkwekerij in beginsel toewijsbaar

Afdracht winst hennepkwekerij in beginsel toewijsbaar

Verhuurders worden niet zelden geconfronteerd met een hennepkwekerij in de door hen verhuurde woonruimtes. Verhuurders lijden daardoor in de meeste gevallen schade, hoewel deze schade niet altijd makkelijk is aan te tonen. De huurder daarentegen zal dikwijls winst realiseren met de hennepkwekerij. De Leidse kantonrechter heeft op 24 november 2010 ... Lees meer »

Exploitatieplan gemeente Wierden: begrenzing exploitatieplan,  toerekenbaarheid, profijt en evenredigheid, terinzagelegging taxatierapport en kenbaarheid vergelijkingstransacties…

Exploitatieplan gemeente Wierden: begrenzing exploitatieplan, toerekenbaarheid, profijt en evenredigheid, terinzagelegging taxatierapport en kenbaarheid vergelijkingstransacties…

Op 25 mei 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor het Bedrijventerrein Enter-Rijssen 2008 (200907178/1/R3). Het exploitatieplan bestaat uit twee niet-aaneengesloten deelgebieden, die gefaseerd in exploitatie worden gebracht. Het ene deelgebied betreft het bedrijventerrein, het andere de compenserende waterberging. In de uitspraak komen ... Lees meer »

Prejustitiële vragen integratieheffing

Prejustitiële vragen integratieheffing

In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad met betrekking tot integratieheffing over grond speelde het volgende. Een gemeente verhuurt al jaren natuurgrasvelden aan sportverenigingen (vrijgesteld van BTW). In 2004 geeft deze gemeente aan een derde opdracht om de natuurgrasvelden te vervangen door kunstgras- en asfaltvelden. Na de oplevering van de ... Lees meer »

Wvg dwingt tot afname van “samenhangend geheel” van gronden!

Wvg dwingt tot afname van “samenhangend geheel” van gronden!

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een voorkeursrecht gevestigd op het tuinbouwgedeelte van een perceel, maar niet op de huiskavel. In de prijsvaststellingsprocedure hebben deskundigen zich toch – in weerwil van het tussenvonnis van de rechtbank! – uitgelaten over de waarde van zowel het tuinbouwgedeelte als de huiskavel. De rechtbank Dordrecht heeft ... Lees meer »

Kokkelvissers vissen achter het net: nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

Kokkelvissers vissen achter het net: nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in drie uitspraken geoordeeld over de afwijzing door de minister van LNV (thans Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) van een verzoek om schadevergoeding wegens de afwijzing van een Nbw-vergunning voor het mechanisch kokkelvissen in de Oosterschelde. De uitspraak gaat om het criterium dat ... Lees meer »

Aanpassing aanbestedingsplichtige overeenkomst tot niet-aanbestedingsplichtige overeenkomst geen omzeiling

Aanpassing aanbestedingsplichtige overeenkomst tot niet-aanbestedingsplichtige overeenkomst geen omzeiling

De aanpassing van een overeenkomst tot een niet-aanbestedingsplichtige (erfpacht)overeenkomst had niet het doel de aanbestedingsregelgeving te omzeilen. In dit concrete geval was er enkel sprake van gronduitgifte tegen een marktconform canon en niet van een overheidsopdracht of concessie voor werken. (Gerechtshof Arnhem 26 april 2011, LJN: BQ3090). Lees meer »

Is er sprake van een hennepkwekerij zonder hennepplanten?

Is er sprake van een hennepkwekerij zonder hennepplanten?

Een door de verhuurder ingestelde vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst omdat het gehuurde dienst doet als (professionele) hennepkwekerij slaagt in de meeste gevallen. In een recent gepubliceerd arrest (LJN: BQ3043) heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat de enkele inrichting van een woning als hennepkwekerij, zonder dat er daadwerkelijk hennepplanten ... Lees meer »

Naar boven scrollen