Dirkzwager advocaten & notarissen verkozen tot ‘Beste en meest innovatieve kennisdeler’

Dirkzwager advocaten & notarissen verkozen tot ‘Beste en meest innovatieve kennisdeler’

Dirkzwager advocaten & notarissen werd afgelopen vrijdag 24 maart tijdens de uitreiking van de SDU- prijs in Amsterdam door een vooraanstaande jury verkozen tot de beste en meest innovatieve kennisdeler van 2011. De prijs werd uitgereikt aan bestuursvoorzitter Karen Verkerk. Volgens de jury was de kwaliteit van de inzendingen zeer hoog. Lees meer »

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

Voorlopige gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd of niet?

De Wira  (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) bepaalt in artikel 6 dat de voorlopige gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst de  relevante redenen voor de gunningsbeslissing  alsmede een nauwkeurige omschrijving van de Alcatel-termijn moet bevatten. Artikel 6 van de Wira zou er toe moeten leiden dat teleurgestelde inschrijvers moeten kunnen afwegen of ... Lees meer »

Bestuursrechtelijke zorgplicht verhuurder

Bestuursrechtelijke zorgplicht verhuurder

Niet zelden komen verhuurders voor de onaangename verrassing te staan dat een huurder in het gehuurde een hennepkwekerij is begonnen. In beginsel worden de kosten voor ontmanteling verhaald op de dader zelf. Echter, ook de verhuurder moet waken voor verhaal van deze kosten op hemzelf vanwege schending van de bestuursrechtelijke ... Lees meer »

Reiswijzer 2011 verschenen

Reiswijzer 2011 verschenen

Op 1 april 2011 is de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 verschenen. De Reiswijzer is een hulpmiddel voor overheden en marktpartijen om juridische en praktische keuzes te kunnen maken bij gebiedsontwikkelingen. De nieuwe Reiswijzer betreft een actualisatie van de bekende Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009. U kunt hier de nieuwe Reiswijzer 2011 downloaden. Lees meer »

Cursus ‘Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?’

Cursus ‘Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?’

Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) organiseert op 19 en 20 mei 2011 de cursus “Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?”. In de cursus komen alle relevante technische, financiële en juridische aspecten bij bodemenergie aan de orde. Mr. T. van Wijk (aanbestedingsspecialist van Dirkzwager) behandelt de aanbestedingsrechtelijke aspecten bij de ... Lees meer »

Ongeldige inschrijving door in strijd met aanbestedingsvoorwaarden onderbrengen kosten in niet daartoe bestemde kostenpost.

Ongeldige inschrijving door in strijd met aanbestedingsvoorwaarden onderbrengen kosten in niet daartoe bestemde kostenpost.

De laatste tijd gaan veel aanbestedingskort gedingen over de vraag of er strategisch (= geldig) of manipulatief (= ongeldig) is ingeschreven. Recent oordeelde de Haagse rechter dat in strijd met de aanbestedingsvoorwaarden (en dus ongeldig) was ingeschreven door prijzen in een niet daartoe bestemde kostenpost onder te brengen (rb. ‘s- ... Lees meer »

Procuratie: vergeet uw procuratiebesluit/volmacht niet

Procuratie: vergeet uw procuratiebesluit/volmacht niet

Binnen een N.V. of B.V. kan naast de directie aan procuratiehouders bevoegdheid tot vertegenwoordiging worden toegekend. Dat kan expliciet in de statuten van een vennootschap worden omschreven, maar veelal worden de bevoegdheden eerst toegekend bij de benoeming van de desbetreffende procureur. Ondernemers volstaan vaak met het inschrijven van de procuratiehouder ... Lees meer »

Voor de vaststelling van een recht tot uitsluitend gebruik van een gedeelte van een in een splitsing betrokken registergoed oordeelt de Hoge Raad, dat de splitsingsakte en een onverplicht gemaakte splitsingstekening bepalend zijn.

Voor de vaststelling van een recht tot uitsluitend gebruik van een gedeelte van een in een splitsing betrokken registergoed oordeelt de Hoge Raad, dat de splitsingsakte en een onverplicht gemaakte splitsingstekening bepalend zijn.

Op 28 januari jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld in een geschil tussen twee appartementseigenaren over de vraag wie het recht bezat tot het uitsluitend gebruik van een betegeld stukje grond achter de woning van een van de appartementseigenaren. Lees meer »

Artikel Peter-Jan Hopmans in Rechtspraak Notariaat

Artikel Peter-Jan Hopmans in Rechtspraak Notariaat

In de special van de Kluweruitgave Rechtspraak Notariaat Praktisch bewerkt van februari 2011 is een artikel van Peter-Jan Hopmans opgenomen. In dit artikel bespreekt Peter-Jan onder andere dat de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht voor een notaris geen absolute termen zijn. Lees het artikel hier na. Lees meer »

“Glastuinbouwbedrijvenlandschap” is niet-agrarische bestemming

“Glastuinbouwbedrijvenlandschap” is niet-agrarische bestemming

De gemeente Zuidplas (voorheen: Zevenhuizen-Moerkapelle) heeft gronden aangewezen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. De planologische basis van de aanwijzing wordt gevormd door een structuurplan dat op de gronden de bestemming “Glastuinbouwbedrijvenlandschap” voorziet. In zijn uitspraak van 23 maart 2011(LJN: BP8769) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad ... Lees meer »

Zonder uitdrukkelijke aanvaarding ruilverkavelingslasten, moeten deze door verkoper worden voldaan

Zonder uitdrukkelijke aanvaarding ruilverkavelingslasten, moeten deze door verkoper worden voldaan

Bij de overdracht van onroerende zaken dient de verkoper er voor te waken dat juridische lasten en beperkingen die op het verkochte drukken door de koper uitdrukkelijk worden aanvaard. Enkele jaren geleden is reeds door de Hoge Raad bepaald dat de ruilverkavelingskosten of landinrichtingsrente uitdrukkelijk door de koper dienen te ... Lees meer »

Naar boven scrollen