De onafhankelijkheid van de rechtbankdeskundige in onteigeningsprocedures

De onafhankelijkheid van de rechtbankdeskundige in onteigeningsprocedures

De positie van de rechtbankdeskundige in onteigeningsprocedures heeft de laatste jaren vanuit de praktijk op de nodige aandacht kunnen rekenen. In de onteigeningsprocedures in verband met de verlegging van de Zuid-Willemsvaart is halverwege de procedures de onafhankelijkheid van een van de rechtbankdeskundigen ten opzichte van de Staat (Rijkswaterstaat) ter discussie ... Lees meer »

Verslechterde marktomstandigheden leiden niet tot gedwongen aankoop door gemeente

Verslechterde marktomstandigheden leiden niet tot gedwongen aankoop door gemeente

Tot een aantal jaar geleden was de jurisprudentie omtrent gedwongen aankoop door gemeenten op grond van art. 27 Wvg (nu art. 15 Wvg) zeer schaars. De laatste jaren wordt echter met grote(re) regelmaat een beroep op deze bepaling gedaan, hetgeen een logisch gevolg van de verslechterde marktomstandigheden is. De rechtbank ... Lees meer »

Doorstartende onderneming kan worden uitgesloten

Doorstartende onderneming kan worden uitgesloten

(Door)startende ondernemingen hebben veelal moeite om aan de geschiktheidseisen bij aanbestedingsprocedures te voldoen. In de onderhavige zaak heeft een inschrijver zich na een doorstart beroepen op omzetgegevens en referenties van de gefailleerde onderneming om zo geselecteerd te worden. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelt in een recent gepubliceerd vonnis dat de bedoeling ... Lees meer »

Geen ongeldigheid bij gewijzigde inschrijvingsstaat

Geen ongeldigheid bij gewijzigde inschrijvingsstaat

Indien bij Nota van Inlichtingen de inschrijfstaat wordt gewijzigd, moet met deze gewijzigde inschrijfstaat worden ingeschreven. Uitzondering op deze regel is de omstandigheid dat de wijziging slechts een verduidelijking betreft van de oorspronkelijke inschrijfstaat (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 22 november 2011, LJN: BU6035). Lees meer »

Huisrecht kraker 2

Huisrecht kraker 2

Op 28 oktober 2011 heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest (LJN: BT8842) gewezen ten aanzien van de toepassing van de strafrechtelijke ontruimingsbevoegdheid voor politie en justitie (artikel 551a wetboek van strafvordering, hierna: Sv). 15 dagen eerder heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam in kort geding vonnis gewezen in ... Lees meer »

Beëindiging huurovereenkomst door zorginstelling kan risico zijn voor woningcorporaties

Beëindiging huurovereenkomst door zorginstelling kan risico zijn voor woningcorporaties

Uit onderzoek van RIGO Research en Advies blijkt dat de beëindiging van de huurovereenkomst tussen zorgaanbieders en woningcorporaties tot problemen kan leiden bij enkele woningcorporaties. Het onderzoek is in 2010 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM / WWI maar pas recentelijk gepubliceerd. Lees meer »

Vrijheid blijheid voor automonteurs?

Vrijheid blijheid voor automonteurs?

Wanneer de auto naar een automonteur gebracht moet worden, is de keuze van de automonteur vaak een kwestie van vertrouwen. Voor de meeste mensen is het werk dat de automonteur verricht immers niet controleerbaar. Hoe weet je nu of iets echt nodig is en of het werk ook daadwerkelijk en ... Lees meer »

Periode tijdelijke verhoging NHG-plafond verlengd

Periode tijdelijke verhoging NHG-plafond verlengd

In 2009 heeft het kabinet de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk verhoogd van € 265.000,00 naar € 350.000,00 (zie: kabinet neemt tijdelijke maatregelen om woningmarkt te stimuleren). De termijn waarvoor het verhoogde plafond geldt, zou op 31 december 2011 aflopen. Minister Donner heeft inmiddels bekend gemaakt dat ... Lees meer »

Naar boven scrollen