Verkoop is geen zelfrealisatie, klaarblijkelijk onrechtmatige overeenkomsten

Verkoop is geen zelfrealisatie, klaarblijkelijk onrechtmatige overeenkomsten

Bij Besluit van 29 september 2009 heeft de Kroon gronden ter onteigening aangewezen krachtens artikel 72a en artikel 72c Onteigeningswet. Daarin licht de Kroon toe dat waarom de onteigening terecht plaatsvindt op grondslag van zowel Titel IIa als Titel IIc. De beoogde grindwinning is een direct uitvloeisel van de uitvoering ... Lees meer »

Hypotheek en huur

Hypotheek en huur

Al enige tijd heeft de markt te kampen met dalende verkopen. Als gevolg van het langer te koop staan van bedrijfspanden en woningen wordt steeds vaker een ruimte te huur aangeboden voor kortere of langere termijn. In dit artikel wil ik aandacht besteden aan de vraag wat de gevolgen zijn ... Lees meer »

Crisis- en Herstelwet: crisis voor de huidige Onteigeningswet?

Crisis- en Herstelwet: crisis voor de huidige Onteigeningswet?

In eerdere berichtgeving hebben wij u geïnformeerd over de beoogde (permanente!) wijzigingen van de Onteigeningswet in het wetvoorstel voor de Crisis- en herstelwet (32 127). Bij de openbare hoorzittingen door de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat op 6 en 7 oktober 2009 heeft (ondergetekende namens) de Vereniging van Onteigeningsadvocaten ... Lees meer »

Over erfdienstbaarheden

Over erfdienstbaarheden

Met enige regelmaat wordt in koopovereenkomsten het volgende opgenomen: “Verkoper heeft kennis gegeven van alle hem bekende lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, beperkte zakelijke rechten als bedoeld in de Belemmeringen wet Privaatrecht, buurwegen en mandeligheden, en alle door koper te aanvaarden kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten ... Lees meer »

Tot welk moment kan een verhuurder nadat hij de huurovereenkomst van 290-bedrijfsruimte heeft opgezegd een beëindigingsvordering instellen?

Tot welk moment kan een verhuurder nadat hij de huurovereenkomst van 290-bedrijfsruimte heeft opgezegd een beëindigingsvordering instellen?

Wanneer een verhuurder van zogenaamde 290-bedrijfsruimte de huurovereenkomst opzegt, is die overeenkomst daarmee zonder instemming van de huurder nog niet beëindigd. Om dat te bewerkstelligen moet ná de opzegging door de verhuurder nog een vordering bij de kantonrechter worden ingediend. Dit voorschrift is neergelegd in artikel 7:295 van het Burgerlijk ... Lees meer »

Naar boven scrollen