Moet onder “ontwerp” ook “bouwtechnisch ontwerp” worden verstaan?

Moet onder “ontwerp” ook “bouwtechnisch ontwerp” worden verstaan?

De gemeente Ommen heeft bij een aanbesteding een referentie verlangd ten aanzien van het ontwerp van de huisvesting voor brandweer. Door een gegadigde is een gerealiseerd bouwtechnisch ontwerp als referentie overgelegd. De gemeente heeft deze referentie afgewezen. Volgens de gemeente moet onder “ontwerp” namelijk worden verstaan “bouwkundig ontwerp” ofwel “architectonisch ... Lees meer »

Meer duidelijkheid over schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak bedrijfsruimte en onteigening

Meer duidelijkheid over schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak bedrijfsruimte en onteigening

Begin 2009 heeft de Hoge Raad twee interessante arresten gewezen over de positie van de huurder bij afbraak van een bedrijfsruimte in verband met het algemeen belang. Artikel 7:309 BW bepaalt kort gezegd dat de huurder en de onderhuurder aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling wanneer de verhuurder (na verkrijging van ... Lees meer »

Forfaitaire schadeloosstelling voor huurder grasveld met reclameborden

Forfaitaire schadeloosstelling voor huurder grasveld met reclameborden

Op 18 december 2009 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen in samenhangende onteigeningsprocedures. In deze arresten stond de toepasselijkheid van de regel van art. 42 lid 2 Ow centraal. Dit artikel voorziet in een forfaitair bepaalde schadeloosstelling van tweemaal de jaarhuur voor anderszins verhuurde onroerende zaken (dan bedrijfsruimte). Er ... Lees meer »

Vordering tot ingebruikgeving onteigende hangende cassatieberoep afgewezen

Vordering tot ingebruikgeving onteigende hangende cassatieberoep afgewezen

Er zijn inmiddels meerdere uitspraken waarbij de kort geding rechter heeft moeten oordelen over een vordering tot ‘vervroegde ingebruikgeving’ in de situatie dat de onteigenende gemeente wordt geconfronteerd met een ‘kansloos’ cassatieberoep tegen het vonnis tot vervroegde onteigening. Zo’n onteigeningsvonnis wordt niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard, dus in het geval ... Lees meer »

4 februari 2010 – Inhouse Workshop Aanbestedingsrecht bij waterschap

4 februari 2010 – Inhouse Workshop Aanbestedingsrecht bij waterschap

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt een in-house workshop aanbestedingsrecht van circa drie uur bij een waterschap. Naast een inleiding over het aanbestedingsrecht komen ook tips en valkuilen uit de dagelijkse aanbestedingspraktijk aan de orde. Uiteraard zal ook concreet worden ingegaan op zaken en vragen die bij het waterschap spelen. Indien ... Lees meer »

2 februari 2010 – Dagcursus Aanbestedingsrecht bij gemeente

2 februari 2010 – Dagcursus Aanbestedingsrecht bij gemeente

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt tweemaal een dagcursus aanbestedingsrecht bij een gemeente. Naast een inleiding over het aanbestedingsrecht komen ook tips en valkuilen uit de dagelijkse aanbestedingspraktijk aan de orde. Uiteraard zal ook concreet worden ingegaan op zaken en vragen die bij de gemeente spelen. Indien uw organisatie ook interesse ... Lees meer »

Naar boven scrollen