Forfaitaire schadeloosstelling voor huurder grasveld met reclameborden

Forfaitaire schadeloosstelling voor huurder grasveld met reclameborden

Op 18 december 2009 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen in samenhangende onteigeningsprocedures. In deze arresten stond de toepasselijkheid van de regel van art. 42 lid 2 Ow centraal. Dit artikel voorziet in een forfaitair bepaalde schadeloosstelling van tweemaal de jaarhuur voor anderszins verhuurde onroerende zaken (dan bedrijfsruimte). Er ... Lees meer »

Vordering tot ingebruikgeving onteigende hangende cassatieberoep afgewezen

Vordering tot ingebruikgeving onteigende hangende cassatieberoep afgewezen

Er zijn inmiddels meerdere uitspraken waarbij de kort geding rechter heeft moeten oordelen over een vordering tot ‘vervroegde ingebruikgeving’ in de situatie dat de onteigenende gemeente wordt geconfronteerd met een ‘kansloos’ cassatieberoep tegen het vonnis tot vervroegde onteigening. Zo’n onteigeningsvonnis wordt niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard, dus in het geval ... Lees meer »

4 februari 2010 – Inhouse Workshop Aanbestedingsrecht bij waterschap

4 februari 2010 – Inhouse Workshop Aanbestedingsrecht bij waterschap

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt een in-house workshop aanbestedingsrecht van circa drie uur bij een waterschap. Naast een inleiding over het aanbestedingsrecht komen ook tips en valkuilen uit de dagelijkse aanbestedingspraktijk aan de orde. Uiteraard zal ook concreet worden ingegaan op zaken en vragen die bij het waterschap spelen. Indien ... Lees meer »

2 februari 2010 – Dagcursus Aanbestedingsrecht bij gemeente

2 februari 2010 – Dagcursus Aanbestedingsrecht bij gemeente

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt tweemaal een dagcursus aanbestedingsrecht bij een gemeente. Naast een inleiding over het aanbestedingsrecht komen ook tips en valkuilen uit de dagelijkse aanbestedingspraktijk aan de orde. Uiteraard zal ook concreet worden ingegaan op zaken en vragen die bij de gemeente spelen. Indien uw organisatie ook interesse ... Lees meer »

Medewerking eigenaar aan uitwinning hypotheekrecht niet (steeds) in strijd met gemeentelijk voorkeursrecht

Medewerking eigenaar aan uitwinning hypotheekrecht niet (steeds) in strijd met gemeentelijk voorkeursrecht

De rechtbank Den Haag heeft in haar vonnis in kort geding van 11 december 2009 (LJN: BK6374) geoordeeld dat niet aannemelijk is dat de overeenkomst tussen de eigenaar en de hypotheekhouder tot uitwinning van het hypotheekrecht de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de gemeentelijke voorkeurspositie. Dit leidt tot ... Lees meer »

Naar boven scrollen