Registratie van netwerken

Registratie van netwerken

Sinds de kabelarresten van de Hoge Raad van 2003, waarin de Hoge Raad uitsprak dat kabels en leidingen onroerend kunnen zijn, is er veel veranderd in “netwerkland”. Uiteindelijk hebben deze arresten tot gevolg gehad dat op 1 februari 2007 een nieuw lid 2 aan artikel 5:20 van het Burgerlijk Wetboek is ... Lees meer »

Uitstel voor Crisis- en herstelwet (en dus voor de wijzigingen Onteigeningswet)?

Uitstel voor Crisis- en herstelwet (en dus voor de wijzigingen Onteigeningswet)?

De Onteigeningsparagraaf in de Crisis- en herstelwet ligt nog steeds zwaar onder vuur. Naar aanleiding van de openbare raadpleging van deskundigen over het wetsvoorstel was de Eerste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat van oordeel dat de onteigeningsparagraaf uit de wet gehaald zou moeten worden. De behandeling van de crisiswet was ... Lees meer »

Onteigening “gras” voor “glas”

Onteigening “gras” voor “glas”

In het KB Horst heeft de Kroon de onteigening goedgekeurd van agrarische gronden ten behoeve van de realisering van een “projectvestiging glastuinbouw”. Uit dit KB blijkt het grote belang van een duidelijk en consistent bestemmingsplan. De planvoorschriften schreven een minimale oppervlakte van een bouwperceel van 2 hectare, terwijl volgens de ... Lees meer »

Verzoeker om onteigening mag zich in het overleg ten aanzien van de hoogte van de aangeboden schadeloosstelling niet onredelijk opstellen

Verzoeker om onteigening mag zich in het overleg ten aanzien van de hoogte van de aangeboden schadeloosstelling niet onredelijk opstellen

In het “aanwijzingsKB” Putten (art. 72a Ow) betoogden de eigenaren dat zij nog geen reëel aanbod van de verzoeker om onteigening (Staat) hadden gehad. De Kroon stelt voorop dat de hoogte van de schadeloosstelling in de administratieve onteigeningsprocedure niet zelfstandig ter beoordeling staat, maar niettemin wél aan de orde kan ... Lees meer »

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

In aanbestedingsland is bekend dat opdrachten niet mogen worden gesplitst met het doel een aanbestedingsplicht te omzeilen. Dit betreft het zogenaamde splitsingsverbod. Nationale rechtspraak op dit punt is echter schaars. Interessant is daarom de recente uitspraak van de Arnhemse voorzieningenrechter dat een gemeente een opdracht voor de realisatie van een ... Lees meer »

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

In aanbestedingsland is bekend dat opdrachten niet mogen worden gesplitst met het doel een aanbestedingsplicht te omzeilen. Dit betreft het zogenaamde splitsingsverbod. Nationale rechtspraak op dit punt is echter schaars. Interessant is daarom de recente uitspraak van de Arnhemse voorzieningenrechter dat een gemeente een opdracht voor de realisatie van een ... Lees meer »

Erfpacht in de huidige markt

Erfpacht in de huidige markt

De economische crisis heeft er onder andere toe geleid dat de verkoop van woningen is afgenomen. Door de overheid, private organisaties en particulieren worden allerlei mogelijkheden aangeboden om de woningverkoop te stimuleren. Eén van deze mogelijkheden is de uitgifte in erfpacht. In dit artikel wordt nader ingegaan op een mogelijke ... Lees meer »

Naar boven scrollen