Cursus energieopslag in de bodem

Cursus energieopslag in de bodem

Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) organiseert op 2 en 3 november 2010 de cursus “Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?” In de cursus komen alle relevante technische, financiële en juridische aspecten bij bodemenergie aan de orde. Mr. T. van Wijk (aanbestedingsspecialist van Dirkzwager) behandelt de aanbestedingsrechtelijke aspecten bij de ... Lees meer »

Overgangsregeling registratie van netwerken

Overgangsregeling registratie van netwerken

Sinds 2007 is in de wet verankerd dat een netwerk een onroerende zaak is. Alvorens het netwerkbedrijf over kan gaan tot juridische overdracht van het netwerk, dient het netwerk (kadastraal) geregistreerd te worden. Hiertoe dient het netwerkbedrijf aan te tonen dat hij (of diens rechtsvoorganger) het netwerk bevoegdelijk heeft aangelegd. ... Lees meer »

Invoering staatssteunregels woningcorporaties heeft verstrekkende gevolgen

Invoering staatssteunregels woningcorporaties heeft verstrekkende gevolgen

Minister Van Middelkoop heeft de Tweede Kamer op 1 juli jl. laten weten dat woningbouwcorporaties die in aanmerking willen komen voor staatssteun vanaf 1 januari 2011 90% van de vrijgekomen sociale huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000,–. Het gaat daarbij om woningen met een maandelijkse ... Lees meer »

Woningcorporaties zijn geen aanbestedende dienst maar moeten wel het maatschappelijk vastgoed aanbesteden

Woningcorporaties zijn geen aanbestedende dienst maar moeten wel het maatschappelijk vastgoed aanbesteden

Minister van Middelkoop wil per 1 januari 2011 staatssteunregels voor woningbouwcorporaties invoeren. Een eerste versie van deze regels is recent gepubliceerd: “Tijdelijke regeling van diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting”. In de toelichting op deze Tijdelijke Regeling bevestigt de minister dat woningbouwcorporaties niet aanbestedingsplichtig zijn. Omdat maatschappelijk vastgoed ... Lees meer »

Het belang van de Model K-verklaring (nogmaals)

Het belang van de Model K-verklaring (nogmaals)

Aanbestedende diensten vragen bij aanbestedingsprocedures vaak naar een zogenaamde Model K-verklaring. Blijkens de Nederlandse (lagere) rechtspraak is de Model K-verklaring vaak aanleiding van geschillen tussen enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds de inschrijver(s). De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft recent nog eens het belang van de Model K-verklaring benadrukt ... Lees meer »

€ 450 miljoen beschikbaar voor oplossen kapitaallastenprobleem bij ziekenhuizen

€ 450 miljoen beschikbaar voor oplossen kapitaallastenprobleem bij ziekenhuizen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op aanwijzing van het ministerie van VWS twee beleidsregels opgesteld die een oplossing zouden moeten bieden voor de kapitaallastenproblematiek bij ziekenhuizen. Nog dit jaar worden de problemen rondom de immateriële vaste activa (met name de voorbereidingskosten van nieuwbouw) opgelost. Ziekenhuizen met deze post op hun ... Lees meer »

Valkuil bij huurprijsaanpassingen van  bedrijfsruimte

Valkuil bij huurprijsaanpassingen van bedrijfsruimte

Op grond van artikel 7:303 BW kan zowel een huurder als een verhuurder vorderen dat de huurprijs van een bedrijfsruimte nader zal worden vastgesteld door de rechter, indien deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Om dit recht niet te verspelen adviseren wij verhuurders om voorzichtig om ... Lees meer »

Start van de bouw en boete

Start van de bouw en boete

Het startmoment van de bouw is een belangrijk moment voor een aannemer en een koper. Zo is dit moment bepalend voor de betalingen waar de aannemer recht heeft, voor het bepalen van de datum van oplevering, maar ook het mogelijk verbeurd zijn van een boete. Op 9 juni 2010 oordeelde ... Lees meer »

Naar boven scrollen