De Hoge Raad bepaalt dat het aandeel in een VvE-Fonds behoort tot het vermogen van box 3

De Hoge Raad bepaalt dat het aandeel in een VvE-Fonds behoort tot het vermogen van box 3

Op 13 augustus 2010 heeft de Hoge Raad bepaald dat het aandeel van een eigenaar van een appartementsrecht in het eigen vermogen van die Vereniging van Eigenaars behoort tot het vermogen van box 3 van die appartementseigenaar. Dit heeft tot gevolg dat over dat aandeel een 1.2% rendementsheffing moet worden ... Lees meer »

Dirkzwager lanceert juridische “kennis” App voor IPhone, IPod touch en IPad

Dirkzwager lanceert juridische “kennis” App voor IPhone, IPod touch en IPad

Als eerste juridische dienstverlener van Europa – heeft Dirkzwager een applicatie voor de iPhone, iPod touch en iPad ontwikkeld, welke vanaf 27 augustus in de officiële Apple Store is opgenomen. Via deze App is het nu ook mogelijk om de berichten van de Dirkzwager kennispagina’s op uw mobiele Apple apparaat te ... Lees meer »

Kabinet neemt tijdelijke maatregelen om woningmarkt te stimuleren

Kabinet neemt tijdelijke maatregelen om woningmarkt te stimuleren

De woningmarkt probeert langzaam uit een diep dal te kruipen. Om dit positief te stimuleren heeft het kabinet enkele tijdelijke maatregelen aangekondigd. De stimuleringsmaatregelen worden opgenomen in het Belastingplan 2011, dat op Prinsjesdag tezamen met de Miljoenennota wordt gepresenteerd. Vanwege het belang voor de woningmarkt en de daarmee samenhangende bouwsector ... Lees meer »

Huurder moet oppassen bij het opschorten van zijn betalingsverplichting

Huurder moet oppassen bij het opschorten van zijn betalingsverplichting

Op grond van artikel 6:262 BW kan een huurder onder omstandigheden zijn betalingsverplichting opschorten op het moment dat de verhuurder niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens de huurder. Een huurder die het betalen van de huur opschort moet zich ervan vergewissen of hij ook daadwerkelijk is gerechtigd zijn betalingsverplichting op ... Lees meer »

Onteigening voor andere agrarische bestemming dan de bestaande

Onteigening voor andere agrarische bestemming dan de bestaande

Onteigening door gemeente Maasbree ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan “Projectvestiging glastuinbouw Siberië”. Op de te onteigenen gronden rust sinds jaar en dag een agrarische bestemming. Reclamanten betoogden dat onteigening niet mogelijk is ten behoeve van gebruik dat feitelijk niet afwijkt van het bestaande gebruik. Lees meer »

Conclusies Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en uitspraak Hof Arnhem naar aanleiding van Don Bosco-uitspraak Europese Hof van Justitie

Conclusies Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en uitspraak Hof Arnhem naar aanleiding van Don Bosco-uitspraak Europese Hof van Justitie

In haar uitspraak van 19 november 2009 (het zogenaamde Don Bosco-arrest), waarover ik schreef op 2 juni jongstleden (het artikel treft u hier aan), gaf het Europese Hof van Justitie aan, dat als er een perceel grond, waarop een oud gebouw staat, wordt geleverd, terwijl de sloop van dat gebouw ... Lees meer »

Kroniek onteigening 2009 (II)

Kroniek onteigening 2009 (II)

In het Tijdschrift voor Agrarisch Recht van juli/augustus is het tweede deel van de kroniek onteigening van Jessica de Roos gepubliceerd. In het eerste deel van de kroniek, gepubliceerd in het mei-nummer van het tijdschrift, werden de Koninklijke Besluiten van 2009 besproken. In het tweede deel wordt stilgestaan bij de ... Lees meer »

Latere overeenkomst doet niet af aan verplichting tot vaststelling van een exploitatieplan

Latere overeenkomst doet niet af aan verplichting tot vaststelling van een exploitatieplan

In de Afdelingsuitspraak d.d. 18 augustus 2010 (LJN: BN4256) over een bestemmingsplan van de gemeente Midden-Delfland was niet in geschil dat de verplichting tot kostenverhaal uitsluitend de mogelijke kosten van onteigening van de strook grond van belanghebbenden kon betreffen. Weliswaar was over het verhaal van deze kosten inmiddels een exploitatieovereenkomst ... Lees meer »

Geen exploitatieplan indien gecontracteerd met alle eigenaren van gronden voor aangewezen bouwplannen.

Geen exploitatieplan indien gecontracteerd met alle eigenaren van gronden voor aangewezen bouwplannen.

In haar beroep tegen een bestemmingsplan van de gemeente Hengelo (O) had de grondeigenaar aangevoerd dat zij eigenaar is van gronden in het exploitatiegebied, maar dat zij geen grondexploitatieovereenkomst met de gemeente heeft gesloten. Volgens de eigenaar had de raad dan ook een exploitatieplan moeten vaststellen. De Afdeling oordeelt in ... Lees meer »

Planschade: geen voorzienbaarheid bij uitsparing voor kavel in de begrenzing van wijzigingsplangebied

Planschade: geen voorzienbaarheid bij uitsparing voor kavel in de begrenzing van wijzigingsplangebied

De gemeente kende planschadevergoeding tot aan belanghebbende ter zake van de aan de buurman verleende vrijstelling voor de bouw van een woning. De rechtbank was van oordeel dat de planschade voorzienbaar was omdat belanghebbende, gegeven de opzet van het wijzigingsplangebied met een duidelijke uitsparng in de begrenzing voor de kavel ... Lees meer »

Bij percelenregeling ook transparantie

Bij percelenregeling ook transparantie

In een bestuursrechtelijke aangelegenheid heeft de Raad van State overwogen dat bij toepassing van de zogenaamde percelenregeling een aanbestedende dienst transparant moet zijn. Bij een duidelijk grensoverschrijdend belang betekent dit dat er (toch) een (soort van) aanbesteding moet plaatsvinden (ook al zijn de Aanbestedingsrichtlijn en het BAO niet van toepassing). Lees meer »

Naar boven scrollen