Home > Zorgvastgoed (pagina 2)

Artikelen met thema: Zorgvastgoed

Feed abonnement<
Staatssteunregels gelden niet meer voor zorgwoningen

Staatssteunregels gelden niet meer voor zorgwoningen

Met ingang van 1 januari 2012 is de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (Tijdelijke regeling) aangepast bij Regeling van de Minister van BZK van 20 december 2011. Er zijn drie wezenlijke wijzigingen (i) indexatie van de inkomensgrens, (ii) het schrappen van de inkomensgrens voor zorgwoningen ... Lees meer »

Ouders dienen huurwoning te ontruimen, omdat zij hun overlast veroorzakende zoon de toegang tot hun woning niet weigeren

Ouders dienen huurwoning te ontruimen, omdat zij hun overlast veroorzakende zoon de toegang tot hun woning niet weigeren

Van hurende ouders mag verlangd worden dat zij hun zoon, die hulpbehoevend is maar ernstige overlast veroorzaakt, de toegang tot hun huurwoning ontzeggen. Weigeren de ouders hiertoe over te gaan, dan kan dit de ontruiming van de huurwoning tot gevolg hebben aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam (LJN: ... Lees meer »

Beëindiging huurovereenkomst door zorginstelling kan risico zijn voor woningcorporaties

Beëindiging huurovereenkomst door zorginstelling kan risico zijn voor woningcorporaties

Uit onderzoek van RIGO Research en Advies blijkt dat de beëindiging van de huurovereenkomst tussen zorgaanbieders en woningcorporaties tot problemen kan leiden bij enkele woningcorporaties. Het onderzoek is in 2010 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM / WWI maar pas recentelijk gepubliceerd. Lees meer »

Huur-/zorgovereenkomsten: wees voorzichtig met het concreet formuleren van de soorten zorg en het aantal uren zorg

Huur-/zorgovereenkomsten: wees voorzichtig met het concreet formuleren van de soorten zorg en het aantal uren zorg

Op 12 juli 2011 heeft het Hof Den Haag een arrest gewezen over een huur-/zorgovereenkomst, waarbij de (dochter van de) bewoners achterstallige maandelijkse betaalverplichtingen tevergeefs wilden verrekenen met vermeende schade als gevolg van onvoldoende verzorging/begeleiding. Omdat (i) in de overeenkomst niet opgenomen was dat alle soorten zorg waaraan op enig ... Lees meer »

Naar boven scrollen