Home > Vastgoed (pagina 22)

Artikelen met thema: Vastgoed

Feed abonnement<
Hoge Raad wijst arrest in Don Bosco-zaak

Hoge Raad wijst arrest in Don Bosco-zaak

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 arrest gewezen in de Don Bosco-procedure. De uitspraak geeft meer duidelijkheid over de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Deze vrijstelling belast in bepaalde gevallen, waarvoor ik verwijs naar een eerder door mij geschreven artikel (hier te vinden), de levering van een onroerende zaak ... Lees meer »

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 een arrest (nr. 10/00498| LJN BQ7580) gewezen waarin aan haar de vraag was voorgelegd of er ter zake van de overdracht van aandelen in een zogenaamde vastgoedvennootschap in de zin van artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR) een beroep ... Lees meer »

Prejustitiële vragen integratieheffing

Prejustitiële vragen integratieheffing

In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad met betrekking tot integratieheffing over grond speelde het volgende. Een gemeente verhuurt al jaren natuurgrasvelden aan sportverenigingen (vrijgesteld van BTW). In 2004 geeft deze gemeente aan een derde opdracht om de natuurgrasvelden te vervangen door kunstgras- en asfaltvelden. Na de oplevering van de ... Lees meer »

Procuratie: vergeet uw procuratiebesluit/volmacht niet

Procuratie: vergeet uw procuratiebesluit/volmacht niet

Binnen een N.V. of B.V. kan naast de directie aan procuratiehouders bevoegdheid tot vertegenwoordiging worden toegekend. Dat kan expliciet in de statuten van een vennootschap worden omschreven, maar veelal worden de bevoegdheden eerst toegekend bij de benoeming van de desbetreffende procureur. Ondernemers volstaan vaak met het inschrijven van de procuratiehouder ... Lees meer »

Artikel Peter-Jan Hopmans in Rechtspraak Notariaat

Artikel Peter-Jan Hopmans in Rechtspraak Notariaat

In de special van de Kluweruitgave Rechtspraak Notariaat Praktisch bewerkt van februari 2011 is een artikel van Peter-Jan Hopmans opgenomen. In dit artikel bespreekt Peter-Jan onder andere dat de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht voor een notaris geen absolute termen zijn. Lees het artikel hier na. Lees meer »

Voormalig directeur woningcorporatie De Key aansprakelijk wegens ‘opzettelijke misleiding’ van de RvC

Voormalig directeur woningcorporatie De Key aansprakelijk wegens ‘opzettelijke misleiding’ van de RvC

Op 2 maart 2011 heeft de rechtbank Amsterdam, sector kanton, geoordeeld dat Fer Felder, voormalig directeur van de Amsterdamse woningcorporatie De Key, aansprakelijk is op grond van ‘opzettelijke misleiding’ van de Raad van Commissarissen (‘RvC’) bij de aankoop van grond in Zeewolde door middel van een ABC-transactie. Lees meer »

Hoge Raad: Een woonboot kàn onroerend zijn

Hoge Raad: Een woonboot kàn onroerend zijn

De Hoge Raad heeft zich begin 2010 weer mogen buigen over het vraagstuk of een woonboot onroerend is in de zin van artikel 3:3 BW. Beantwoording van deze vraag is relevant voor de bepaling of een woonboot kan worden betrokken in de heffing van onroerendezaakbelastingen. Uitgaande van de jurisprudentie van ... Lees meer »

Naar boven scrollen