Home > Vastgoed (pagina 21)

Artikelen met thema: Vastgoed

Feed abonnement<
AFM 2: Vastgoedfondsen onder verscherpt toezicht

AFM 2: Vastgoedfondsen onder verscherpt toezicht

In een recente publicatie waarschuwt de AFM beleggers in niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen. Veel van deze fondsen verkeren in zwaar weer en de AFM heeft geconstateerd dat beleggers vaak niet worden geïnformeerd over het verhoogde risico dat beleggers op hun beleggingen lopen. De AFM zal het toezicht op deze fondsen verscherpen en ... Lees meer »

AFM 1: Verzwaarde vereisten vrijstelling vergunningplicht voor (vastgoed)beleggingsfondsen

AFM 1: Verzwaarde vereisten vrijstelling vergunningplicht voor (vastgoed)beleggingsfondsen

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders in beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen verhoogd van EUR 50.000 naar EUR 100.000. Aanbieders van (nieuwe) beleggingsobjecten of deelnemingsrechten zijn na 1 januari 2012 alleen vrijgesteld van de vergunningplicht indien de nominale waarde per object ... Lees meer »

Financiering particuliere erfpacht

Financiering particuliere erfpacht

Mede door ontwikkelingen in de markt zie je steeds vaker particuliere erfpacht (zie hierover het artikel van John Wijnmaalen, erfpacht in de huidige markt). Er zijn maar weinig wettelijke bepalingen omtrent de inhoud van de erfpachtvoorwaarden, waardoor partijen een grote vrijheid hebben bij het vaststellen van de erfpachtvoorwaarden. De financiering ... Lees meer »

Wetsvoorstel Huisvestingswet

Wetsvoorstel Huisvestingswet

De huidige Huisvestingswet biedt gemeenten mogelijkheden om te sturen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad door middel van een huisvestingsverordening. Het doel van deze sturing is een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte te bevorderen. Op dit moment zijn er plannen voor een nieuwe Huisvestingswet waarin ... Lees meer »

Taxateur aansprakelijk voor schade hypotheekhouder door onjuiste taxatie

Taxateur aansprakelijk voor schade hypotheekhouder door onjuiste taxatie

In opdracht van een koper voert een makelaar in 2005 een taxatie uit van een appartement. De onderhandse verkoopwaarde van het appartement wordt getaxeerd op € 190.000,–, gelijk aan het bedrag waarvoor het appartement wordt gekocht. Na verbouwing zou de woning een onderhandse verkoopwaarde van op € 210.000,– hebben. De executiewaarde wordt ... Lees meer »

Hoge Raad wijst arrest in Don Bosco-zaak

Hoge Raad wijst arrest in Don Bosco-zaak

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 arrest gewezen in de Don Bosco-procedure. De uitspraak geeft meer duidelijkheid over de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Deze vrijstelling belast in bepaalde gevallen, waarvoor ik verwijs naar een eerder door mij geschreven artikel (hier te vinden), de levering van een onroerende zaak ... Lees meer »

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 een arrest (nr. 10/00498| LJN BQ7580) gewezen waarin aan haar de vraag was voorgelegd of er ter zake van de overdracht van aandelen in een zogenaamde vastgoedvennootschap in de zin van artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR) een beroep ... Lees meer »

Prejustitiële vragen integratieheffing

Prejustitiële vragen integratieheffing

In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad met betrekking tot integratieheffing over grond speelde het volgende. Een gemeente verhuurt al jaren natuurgrasvelden aan sportverenigingen (vrijgesteld van BTW). In 2004 geeft deze gemeente aan een derde opdracht om de natuurgrasvelden te vervangen door kunstgras- en asfaltvelden. Na de oplevering van de ... Lees meer »

Naar boven scrollen