Home > Vastgoed (pagina 20)

Artikelen met thema: Vastgoed

Feed abonnement<
Ook langdurig gebruik weg opzegbaar

Ook langdurig gebruik weg opzegbaar

Het komt met regelmaat voor dat een eigenaar van een perceel gebruik wil maken van het perceel van zijn buurman om naar de openbare weg te gaan. Partijen kunnen dit contractueel regelen, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid. De bevoegdheid om gebruik te maken van de weg kan echter ... Lees meer »

Van oude “Heerlijcke” rechten

Van oude “Heerlijcke” rechten

Nog steeds bestaan er zakelijke rechten die niet in de limitatieve opsomming van het huidige Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld visrechten, alsmede het kooirecht en het afpalingsrecht ten behoeve van eendenkooien. Volgens de Nederlandse Kooikersvereniging zijn ongeveer 3000 locaties bekend waar ooit een eendenkooi heeft gelegen, thans zijn ... Lees meer »

AFM: Uitstel van verzwaring vereisten vergunningplicht vastgoedfondsen?

AFM: Uitstel van verzwaring vereisten vergunningplicht vastgoedfondsen?

Onlangs werd met de Regeling tot Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wet financieel toezicht bekend gemaakt dat de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders in beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen per 1 januari 2012 zou worden verhoogd van EUR 50.000 naar EUR 100.000. Inmiddels is het ministerie van Financiën hier ... Lees meer »

Naar boven scrollen