Home > Registratie van netwerken

Artikelen met thema: Registratie van netwerken

Feed abonnement<
Amsterdamse woningen in 2050 van gas los

Amsterdamse woningen in 2050 van gas los

Aardgas is lange tijd de belangrijkste energiebron geweest voor Nederlandse huishoudens. Daar komt verandering in. Steeds meer gemeenten besluiten naar aanleiding van het nationaal energie-akkoord woningen in nieuwbouwwijken niet meer aan te sluiten op een gasnet. Alternatief voor een gasaansluiting is een aansluiting op een warmtenet. Bedrijven leveren hun restwarmte ... Lees meer »

Einde precariobelasting voor nutsnetwerken in zicht

Einde precariobelasting voor nutsnetwerken in zicht

Minister Plasterk heeft besloten de precario op nutsleidingen af te schaffen. Dat betekent dat gemeenten, provincies en waterschappen geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken in, op of boven de grond van deze overheidsinstellingen. Dit betreft infrastructuur, netten, gastransportnetten of werken die in de Drinkwaterwet, de Elektriciteitswet 1998, ... Lees meer »

De eigendom van een leidingennet

De eigendom van een leidingennet

Een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (d.d. 5 februari 2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:526)  laat de gevolgen van een leidingennet zien voor de lastenzijde: wie is er verantwoordelijk voor de onderhoudskosten van de leidingen? Inleiding In de wijk De Wisselaar in Breda, bevindt zich een wijkverwarmingssysteem waarop 134 huurwoningen van verhuurder PMT ... Lees meer »

De taken van de Dienst (het Kadaster) in de ‘grondroerdersregeling’ (WION)

De taken van de Dienst (het Kadaster) in de ‘grondroerdersregeling’ (WION)

Aan ‘de Dienst’ in de zin van de Wion, het Besluit en de Regeling (tezamen de ‘grondroerdersregeling’) zijn diverse taken en verplichtingen opgelegd om kort gezegd kabel- en leidingschades/graafschades te voorkomen. Wat is de rol van de Dienst? Wat mogen andere partijen (zoals de opdrachtgever, beheerder en de grondroerder) van ... Lees meer »

Overgangsregeling registratie van netwerken

Overgangsregeling registratie van netwerken

Sinds 2007 is in de wet verankerd dat een netwerk een onroerende zaak is. Alvorens het netwerkbedrijf over kan gaan tot juridische overdracht van het netwerk, dient het netwerk (kadastraal) geregistreerd te worden. Hiertoe dient het netwerkbedrijf aan te tonen dat hij (of diens rechtsvoorganger) het netwerk bevoegdelijk heeft aangelegd. ... Lees meer »

Registratie van netwerken

Registratie van netwerken

Sinds de kabelarresten van de Hoge Raad van 2003, waarin de Hoge Raad uitsprak dat kabels en leidingen onroerend kunnen zijn, is er veel veranderd in “netwerkland”. Uiteindelijk hebben deze arresten tot gevolg gehad dat op 1 februari 2007 een nieuw lid 2 aan artikel 5:20 van het Burgerlijk Wetboek is ... Lees meer »

Naar boven scrollen