Home > Projectontwikkeling (pagina 3)

Artikelen met thema: Projectontwikkeling

Feed abonnement<
De gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de aannemer

De gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de aannemer

Naar verwachting treedt op 1 januari 2013 de nieuwe Aanbestedingswet in werking. De wet moet leiden tot meer concurrentie, minder administratieve lasten, een meer uniforme aanbestedingspraktijk en een eenvoudiger afhandeling van klachten. In het blad Aannemer is een artikel van mr. Tony van Wijk geplaatst over de nieuwe Aanbestedingswet en ... Lees meer »

Gedeeltelijke sloop leidt niet altijd tot met omzetbelasting belaste levering

Gedeeltelijke sloop leidt niet altijd tot met omzetbelasting belaste levering

De problematiek rondom sloop en omzetbelasting danwel overdrachtsbelasting blijft de gemoederen bezighouden. Evenals in de inmiddels beroemde zaak “Don Bosco” heeft de Hoge Raad een vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de heffing van omzetbelasting ter zake van de levering van onroerende ... Lees meer »

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 een arrest (nr. 10/00498| LJN BQ7580) gewezen waarin aan haar de vraag was voorgelegd of er ter zake van de overdracht van aandelen in een zogenaamde vastgoedvennootschap in de zin van artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR) een beroep ... Lees meer »

Prejustitiële vragen integratieheffing

Prejustitiële vragen integratieheffing

In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad met betrekking tot integratieheffing over grond speelde het volgende. Een gemeente verhuurt al jaren natuurgrasvelden aan sportverenigingen (vrijgesteld van BTW). In 2004 geeft deze gemeente aan een derde opdracht om de natuurgrasvelden te vervangen door kunstgras- en asfaltvelden. Na de oplevering van de ... Lees meer »

Reiswijzer 2011 verschenen

Reiswijzer 2011 verschenen

Op 1 april 2011 is de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 verschenen. De Reiswijzer is een hulpmiddel voor overheden en marktpartijen om juridische en praktische keuzes te kunnen maken bij gebiedsontwikkelingen. De nieuwe Reiswijzer betreft een actualisatie van de bekende Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009. U kunt hier de nieuwe Reiswijzer 2011 downloaden. Lees meer »

Conclusies Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en uitspraak Hof Arnhem naar aanleiding van Don Bosco-uitspraak Europese Hof van Justitie

Conclusies Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en uitspraak Hof Arnhem naar aanleiding van Don Bosco-uitspraak Europese Hof van Justitie

In haar uitspraak van 19 november 2009 (het zogenaamde Don Bosco-arrest), waarover ik schreef op 2 juni jongstleden (het artikel treft u hier aan), gaf het Europese Hof van Justitie aan, dat als er een perceel grond, waarop een oud gebouw staat, wordt geleverd, terwijl de sloop van dat gebouw ... Lees meer »

Naar boven scrollen