Home > Planschade en nadeelcompensatie (pagina 5)

Artikelen met thema: Planschade en nadeelcompensatie

Feed abonnement<
Feitelijke invulling van het bestemmingsplan speelt alleen een rol bij de planvergelijking als deze planologisch is verankerd (planschade Weststellingwerf)

Feitelijke invulling van het bestemmingsplan speelt alleen een rol bij de planvergelijking als deze planologisch is verankerd (planschade Weststellingwerf)

In zijn uitspraak van 11 november 2009 had de Afdeling overwogen dat indien de omstandigheid dat in een woonwijk dure en hoogwaardige woningen worden gebouwd een gevolg is van de feitelijke invulling die is gegeven aan de bebouwingsmogelijkheden onder het nieuwe planologische regime, deze omstandigheid niet kan worden aangemerkt als ... Lees meer »

Bij planschade spelen subjectieve elementen dan wel immateriële schade geen rol (planschade Landgraaf)

Bij planschade spelen subjectieve elementen dan wel immateriële schade geen rol (planschade Landgraaf)

Subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij een bestemming, spelen bij de planvergelijking geen rol. Immateriële schade wordt niet afzonderlijk vergoed naast een vergoeding wegens waardevermindering, omdat het gekapitaliseerde, in objectieve zin verminderde woongenot in de getaxeerde waardevermindering is begrepen. Lees meer »

Planschade: geen voorzienbaarheid bij uitsparing voor kavel in de begrenzing van wijzigingsplangebied

Planschade: geen voorzienbaarheid bij uitsparing voor kavel in de begrenzing van wijzigingsplangebied

De gemeente kende planschadevergoeding tot aan belanghebbende ter zake van de aan de buurman verleende vrijstelling voor de bouw van een woning. De rechtbank was van oordeel dat de planschade voorzienbaar was omdat belanghebbende, gegeven de opzet van het wijzigingsplangebied met een duidelijke uitsparng in de begrenzing voor de kavel ... Lees meer »

Bij hoger beroep tegen toegekende nadeelcompensatie moet verzoeker op zijn geld wachten!

Bij hoger beroep tegen toegekende nadeelcompensatie moet verzoeker op zijn geld wachten!

De rechtbank heeft aan verzoeker nadeelcompensatie toegekend van bijna € 300.000,– ten laste van de gemeente Zoetermeer. De gemeente stelt tegen de uitspraak hoger beroep in, en wil dus niet tot betaling van het (aanzienlijke) bedrag overgaan. De gemeente verzoekt de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak bij wijze van voorlopige ... Lees meer »

Planschade: waardering op basis van huuropbrengst alleen bij bedrijfsmatige verhuur

Planschade: waardering op basis van huuropbrengst alleen bij bedrijfsmatige verhuur

In een uitspraak van 30 juni 2010 heeft de Raad van State conform vaste rechtspraak geoordeeld dat voor de beoordeling van planschade van doorslaggevende betekenis is of de te genereren huurinkomsten uit de panden door de planologische wijziging zijn beïnvloed. In dit geval was sprake van panden die niet bedrijfsmatig, ... Lees meer »

Naar boven scrollen