Home > Overheid (pagina 15)

Artikelen met thema: Overheid

Feed abonnement<
Dirkzwager advocaten en notarissen  verdedigt de gemeente Eindhoven in principiële kwestie rondom topinkomens

Dirkzwager advocaten en notarissen verdedigt de gemeente Eindhoven in principiële kwestie rondom topinkomens

De gemeente Eindhoven stelt bij subsidiëring van een instelling voor verslavingszorg als voorwaarde dat bestuurders van de instelling geen hoger inkomen genieten dan de zogenaamde WOPT-norm. Voor het jaar 2012 is daar een sanctie aan toegevoegd; voor zover er toch meer wordt betaald wordt het meerdere gekort op de subsidie. ... Lees meer »

Prejustitiële vragen integratieheffing

Prejustitiële vragen integratieheffing

In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad met betrekking tot integratieheffing over grond speelde het volgende. Een gemeente verhuurt al jaren natuurgrasvelden aan sportverenigingen (vrijgesteld van BTW). In 2004 geeft deze gemeente aan een derde opdracht om de natuurgrasvelden te vervangen door kunstgras- en asfaltvelden. Na de oplevering van de ... Lees meer »

Voortzetting huurovereenkomst samenwoner

Voortzetting huurovereenkomst samenwoner

Bij het overlijden van een huurder zet de medehuurder op grond van de wet (artikel 7:268 lid 1 BW) de huur als huurder voort. Dat is helder. Maar hoe zit het met iemand die met de overleden huurder samenwoont, maar die geen medehuurder is? De Hoge Raad heeft zich in ... Lees meer »

Naar boven scrollen