Home > Overheid (pagina 14)

Artikelen met thema: Overheid

Feed abonnement<
Onteigening en het minnelijk overleg: bij nagekomen beperkt gerechtigde zo nodig uitstel verzoekbesluit

Onteigening en het minnelijk overleg: bij nagekomen beperkt gerechtigde zo nodig uitstel verzoekbesluit

Uit het advies van de Raad van State in verband met de onteigening voor het onteigeningsplan Munnikenland (gemeente Zaltbommel) blijkt dat de Raad van State het gevoerde minnelijk overleg onverminderd streng beoordeelt. Het advies is gepubliceerd met het KB van 23 februari 2013, nr. 13.000338.  Lees meer »

Permanent maken Crisis- en herstelwet

Permanent maken Crisis- en herstelwet

Op 26 maart 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Permanent maken Crisis- en herstelwet en aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrecht”  aangenomen. Door het wetsvoorstel, afgekort als pChw,  krijgen de tijdelijke maatregelen uit de Crisis- en herstelwet een permanente basis in de reguliere wetgeving. Het wetsvoorstel pChw beoogt tevens enkele het ... Lees meer »

Veelklagers

Veelklagers

Het zal veel gemeentes bekend in de oren klinken: de veelklager die iedere mogelijkheid aangrijpt om in bezwaar, dan wel beroep te gaan tegen besluiten van de gemeente. Deze personen verstoren niet alleen de wijze waarop en snelheid waarmee gemeentes op brieven van belanghebbenden (kunnen) reageren, maar bovendien maakt de ... Lees meer »

Brugmaatschappen en het mededingingsrecht: het is wel oppassen!

Brugmaatschappen en het mededingingsrecht: het is wel oppassen!

In november vorig jaar concludeerde de NMa in de zaken 7295 en 7232 dat vrijgevestigd medisch specialisten een economische eenheid vormen met het ziekenhuis waarin zij werken. Deze conclusie heeft verstrekkende gevolgen.  Indien de maatschappen waarin de vrijgevestigd medisch specialisten samenwerken willen fuseren met collega´s van een ander ziekenhuis, wordt ... Lees meer »

Projectontwikkelaar moet van de Europese Commissie staatssteun terugbetalen

Projectontwikkelaar moet van de Europese Commissie staatssteun terugbetalen

Op 25 januari 2012 heeft Europese Commissie Nederland bij brief geïnformeerd mee dat zij ging onderzoeken of de gemeente Leidenschendam-Voorburg in het kader van het project Damplein (project) staatssteun had gegeven aan projectontwikkelaar Schouten De Jong (SJB). Het onderzoek duurde ongeveer één jaar en resulteerde in een onlangs gepubliceerde beschikking ... Lees meer »

Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer

Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer

In een baanbrekende uitspraak heeft de rechtbank Oost-Nederland ABB Ltd. en ABB B.V. (gezamenlijk ABB c.s.) veroordeeld tot vergoeding van schade die Tennet heeft geleden als gevolg van een kartel waarbij ABB Ltd. partij was. Hoewel kartels regelmatig aanleiding zijn voor schadevergoedingsprocedures, leiden dergelijke procedures zelden tot een vonnis waarin ... Lees meer »

Naar boven scrollen