Home > Overdracht- en omzetbelasting (pagina 4)

Artikelen met thema: Overdracht- en omzetbelasting

Feed abonnement<
Hoge Raad wijst arrest in Don Bosco-zaak

Hoge Raad wijst arrest in Don Bosco-zaak

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 arrest gewezen in de Don Bosco-procedure. De uitspraak geeft meer duidelijkheid over de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Deze vrijstelling belast in bepaalde gevallen, waarvoor ik verwijs naar een eerder door mij geschreven artikel (hier te vinden), de levering van een onroerende zaak ... Lees meer »

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 een arrest (nr. 10/00498| LJN BQ7580) gewezen waarin aan haar de vraag was voorgelegd of er ter zake van de overdracht van aandelen in een zogenaamde vastgoedvennootschap in de zin van artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR) een beroep ... Lees meer »

Prejustitiële vragen integratieheffing

Prejustitiële vragen integratieheffing

In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad met betrekking tot integratieheffing over grond speelde het volgende. Een gemeente verhuurt al jaren natuurgrasvelden aan sportverenigingen (vrijgesteld van BTW). In 2004 geeft deze gemeente aan een derde opdracht om de natuurgrasvelden te vervangen door kunstgras- en asfaltvelden. Na de oplevering van de ... Lees meer »

Kabinet neemt tijdelijke maatregelen om woningmarkt te stimuleren

Kabinet neemt tijdelijke maatregelen om woningmarkt te stimuleren

De woningmarkt probeert langzaam uit een diep dal te kruipen. Om dit positief te stimuleren heeft het kabinet enkele tijdelijke maatregelen aangekondigd. De stimuleringsmaatregelen worden opgenomen in het Belastingplan 2011, dat op Prinsjesdag tezamen met de Miljoenennota wordt gepresenteerd. Vanwege het belang voor de woningmarkt en de daarmee samenhangende bouwsector ... Lees meer »

Conclusies Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en uitspraak Hof Arnhem naar aanleiding van Don Bosco-uitspraak Europese Hof van Justitie

Conclusies Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en uitspraak Hof Arnhem naar aanleiding van Don Bosco-uitspraak Europese Hof van Justitie

In haar uitspraak van 19 november 2009 (het zogenaamde Don Bosco-arrest), waarover ik schreef op 2 juni jongstleden (het artikel treft u hier aan), gaf het Europese Hof van Justitie aan, dat als er een perceel grond, waarop een oud gebouw staat, wordt geleverd, terwijl de sloop van dat gebouw ... Lees meer »

Naar boven scrollen