Home > Overdracht- en omzetbelasting (pagina 3)

Artikelen met thema: Overdracht- en omzetbelasting

Feed abonnement<
Gedeeltelijke sloop leidt niet altijd tot met omzetbelasting belaste levering

Gedeeltelijke sloop leidt niet altijd tot met omzetbelasting belaste levering

De problematiek rondom sloop en omzetbelasting danwel overdrachtsbelasting blijft de gemoederen bezighouden. Evenals in de inmiddels beroemde zaak “Don Bosco” heeft de Hoge Raad een vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de heffing van omzetbelasting ter zake van de levering van onroerende ... Lees meer »

Participatie in vastgoedfondsen toch niet belast?

Participatie in vastgoedfondsen toch niet belast?

Op woensdag 6 juni 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën in de Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van enkele belastingwetten en andere fiscale wetten (Fiscale verzamelwet 2012) aan de Tweede Kamer laten weten dat het eerder aangekondigde standpunt over de heffing van overdrachtsbelasting bij participatie in vastgoedfondsen ... Lees meer »

Voorjaarsnota 2012: Overdrachtsbelasting woningen structureel naar 2%

Voorjaarsnota 2012: Overdrachtsbelasting woningen structureel naar 2%

In de vandaag gepresenteerde Voorjaarsnota 2012 is bekendgemaakt dat de tijdelijke verlaging van het overdrachtsbelastingtarief voor woningen van 6% naar 2% blijft gelden. De regeling, die verhuizingen moet stimuleren, loopt volgens de huidige wetgeving af op 1 juli 2012, maar wordt met ingang van die datum structureel gemaakt. Lees meer »

Participatie in vastgoedfondsen belast met overdrachtsbelasting

Participatie in vastgoedfondsen belast met overdrachtsbelasting

Op grond van een arrest van de Hoge Raad van 15 oktober 2004, is het mogelijk om participaties in kapitaalvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals vastgoed-CV’s en maatschappen, over te dragen zonder dat overdrachtsbelasting is verschuldigd. Daartoe was vereist dat de verkrijger niet voldeed aan het zogenaamde aanmerkelijkbelangcriterium van artikel 4 van ... Lees meer »

Goedkeuring bij de verkrijging van de juridische eigendom van een bouwterrein of een nieuwe onroerende zaak door de economische eigenaar verlengd

Goedkeuring bij de verkrijging van de juridische eigendom van een bouwterrein of een nieuwe onroerende zaak door de economische eigenaar verlengd

Bij besluit van 14 september 2010 (nummer DGB2010/3544M) heeft de staatssectretaris van Financiën goedkeuring verleend voor de toepassing van de samenloopregeling van overdrachtsbelasting met omzetbelasting bij de verkrijging van juridische eigendom na de verkrijging van de economische eigendom tot 1 juli 2011. In verband met het feit dat de praktijk ... Lees meer »

Naar boven scrollen