Home > Overdracht- en omzetbelasting (pagina 2)

Artikelen met thema: Overdracht- en omzetbelasting

Feed abonnement<
Is de mogelijkheid om ten onrechte in vooraftrek gebrachte omzetbelasting bij koper na te heffen EU proof?

Is de mogelijkheid om ten onrechte in vooraftrek gebrachte omzetbelasting bij koper na te heffen EU proof?

Indien een onroerende zaak in de BTW is verkregen en voor met BTW belaste prestaties wordt gebruikt, ontstaat er een herzieningsperiode van tien jaar gedurende welke de inspecteur van de belastingdienst de mogelijkheid heeft om de in vooraftrek gebrachte BTW ter zake van de onroerende zaak terug te vorderen. Dit ... Lees meer »

Koper moet helft overdrachtsbelastingvoordeel uit voorgaande overdracht vergoeden

Koper moet helft overdrachtsbelastingvoordeel uit voorgaande overdracht vergoeden

Bij de overdracht van een onroerende zaak bestaat de mogelijkheid dat de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting wordt verlaagd met de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting die bij een eerdere verkrijging verschuldigd was. Daarvoor is dan onder meer vereist dat die eerdere overdracht binnen voorafgaande termijn van drie ... Lees meer »

Koper moet verkoper 6% overdrachtsbelasting uit voorgaande overdracht vergoeden

Koper moet verkoper 6% overdrachtsbelasting uit voorgaande overdracht vergoeden

Bij de doorverkoop van een onroerende zaak kent de wet de faciliteit dat de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting bij de tweede verkrijging wordt verminderd met de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting die bij de eerste verkrijging verschuldigd was. Hiervoor is vereist dat de overdracht (thans) binnen drie ... Lees meer »

Waarde voor overdrachtsbelasting toch verminderd met bouw- én grondkosten

Waarde voor overdrachtsbelasting toch verminderd met bouw- én grondkosten

De Hoge Raad heeft op 22 maart 2013 een belangrijk arrest gewezen inzake de vermindering van overdrachtsbelasting bij opeenvolgende verkrijgingen. Waar de rechtbank en het hof zoals in de praktijk tot dat moment gebruikelijk oordeelden dat de kosten voor de grond niet tot vermindering leidden, oordeelt de Hoge Raad dat ... Lees meer »

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij inkoop aandeel in datacenters

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij inkoop aandeel in datacenters

Bij de overdracht van aandelen in een besloten vennootschap is er mogelijk sprake van verschuldigdheid van overdrachtsbelasting indien de vennootschap aan onder meer de doeleis voldoet. De doeleis houdt in dat de vennootschap als enige werkzaamheid of activiteit heeft het vervreemden, verkrijgen of exploiteren van onroerende zaken. In de casus ... Lees meer »

Gevolgen voor opvolgende koper bij gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst

Gevolgen voor opvolgende koper bij gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst

Aan de kantonrechter in Alkmaar is de vraag voorgelegd hoe moet worden omgegaan met de toepassing van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) in het geval een verkoop heeft plaatsgevonden met toepassing van een overdrachtsbelastingtarief van 6% en een doorverkoop binnen de termijn van artikel 13 tegen een overdrachtsbelastingtarief ... Lees meer »

Naar boven scrollen