Home > Onteigening en gedoogplichten (pagina 21)

Artikelen met thema: Onteigening en gedoogplichten

Feed abonnement<
Gemeenten niet (altijd) gehouden tot openbaarmaking van grondexploitaties

Gemeenten niet (altijd) gehouden tot openbaarmaking van grondexploitaties

De voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo heeft op 10 november jl. geoordeeld over een Wob-verzoek om openbaarmaking van grondexploitaties bij ontwerp-structuurvisies. Volgens de voorzieningenrechter is openbaarheid daarvan van groot belang voor de maatschappelijke discussie over de structuurvisies, maar daartegenover staat het financiële en economische belang van de gemeente en de provincie. Lees meer »

Verkoop is geen zelfrealisatie, klaarblijkelijk onrechtmatige overeenkomsten

Verkoop is geen zelfrealisatie, klaarblijkelijk onrechtmatige overeenkomsten

Bij Besluit van 29 september 2009 heeft de Kroon gronden ter onteigening aangewezen krachtens artikel 72a en artikel 72c Onteigeningswet. Daarin licht de Kroon toe dat waarom de onteigening terecht plaatsvindt op grondslag van zowel Titel IIa als Titel IIc. De beoogde grindwinning is een direct uitvloeisel van de uitvoering ... Lees meer »

Crisis- en Herstelwet: crisis voor de huidige Onteigeningswet?

Crisis- en Herstelwet: crisis voor de huidige Onteigeningswet?

In eerdere berichtgeving hebben wij u geïnformeerd over de beoogde (permanente!) wijzigingen van de Onteigeningswet in het wetvoorstel voor de Crisis- en herstelwet (32 127). Bij de openbare hoorzittingen door de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat op 6 en 7 oktober 2009 heeft (ondergetekende namens) de Vereniging van Onteigeningsadvocaten ... Lees meer »

Wijzigingen Wvg hebben grote impact op gemeentelijke praktijk

Wijzigingen Wvg hebben grote impact op gemeentelijke praktijk

Gemeenten staan voor belangrijke veranderingen door de vereenvoudiging en modernisering van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Het vorig jaar ingediende wetsvoorstel ‘Wet tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten’ (Wijzigingswet) is het sluitstuk van die wijzigingen. Eerder al was de Wvg ingrijpend gewijzigd door de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Invoeringswet ... Lees meer »

Naar boven scrollen