Home > Huurrecht (pagina 16)

Artikelen met thema: Huurrecht

Feed abonnement<
Winkelruimte: branchering betekent nog geen exclusiviteit

Winkelruimte: branchering betekent nog geen exclusiviteit

Het eventuele succes van een winkelcentrum is mede afhankelijk van de diversiteit van het winkelaanbod. Veelal komen de verhuurder en huurder van winkelruimte dan ook een  brancheringsclausule overeen op grond waarvan een verhuurder verplicht is in een winkelcentrum te zorgen voor een evenwichtige brancheverdeling die leidt tot een grote(re) diversiteit. ... Lees meer »

“Omzeilen” van de wachttijdregeling toegestaan

“Omzeilen” van de wachttijdregeling toegestaan

De hoofdregel is dat een verhuurder van 290-bedrijfsruimte (winkelruimte) de huurovereenkomst pas kan opzeggen na een verloop van vijf + vijf jaar, tenzij er sprake is van “dringend eigen gebruik”. In dat geval kan verhuurder de huurovereenkomst opzeggen tegen het einde van de eerste termijn (van vijf jaar). De verhuurder ... Lees meer »

Hypotheek en huur

Hypotheek en huur

Al enige tijd heeft de markt te kampen met dalende verkopen. Als gevolg van het langer te koop staan van bedrijfspanden en woningen wordt steeds vaker een ruimte te huur aangeboden voor kortere of langere termijn. In dit artikel wil ik aandacht besteden aan de vraag wat de gevolgen zijn ... Lees meer »

Tot welk moment kan een verhuurder nadat hij de huurovereenkomst van 290-bedrijfsruimte heeft opgezegd een beëindigingsvordering instellen?

Tot welk moment kan een verhuurder nadat hij de huurovereenkomst van 290-bedrijfsruimte heeft opgezegd een beëindigingsvordering instellen?

Wanneer een verhuurder van zogenaamde 290-bedrijfsruimte de huurovereenkomst opzegt, is die overeenkomst daarmee zonder instemming van de huurder nog niet beëindigd. Om dat te bewerkstelligen moet ná de opzegging door de verhuurder nog een vordering bij de kantonrechter worden ingediend. Dit voorschrift is neergelegd in artikel 7:295 van het Burgerlijk ... Lees meer »

Verboden onderverhuur geeft recht op schadevergoeding voor woningcorporatie

Verboden onderverhuur geeft recht op schadevergoeding voor woningcorporatie

Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen over schadevergoeding bij verboden onderverhuur van sociale woningen. In deze zaak verhuurde een Amsterdamse woningcorporatie sinds mei 2000 een sociale huurwoning aan een gezin voor € 355,61 per maand. De Algemene Voorwaarden die deel uitmaakten van de huurovereenkomst verboden dat de woning ... Lees meer »

Naar boven scrollen